Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją SBS


W dniu 23 października 2023 r. o godz. 13.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją Zakładu Pasów Bezpieczeństwa w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa.
Tematem spotkania było przedstawienie i omówienie przez Dyrekcję obecnej organizacji pracy, stanu zatrudnienia, planów produkcyjnych oraz podejmowanych działań mających na celu poprawę wydajności, zmniejszenie ilości reklamacji, które to wskaźniki obowiązują przy naliczaniu miesięcznej premii produkcyjnej. Niestety, podejmowane przez Dyrekcję działania takie jak m.in. rozmowy na spotkaniach z Osobami Zaufania oraz z samymi pracownikami jak na razie nie przynoszą spodziewanych efektów wzrostu wydajności. Nieprawdą jest stwierdzenie, że duża ilość reklamacji spowodowana jest złą organizacją pracy (praca w godzinach nadliczbowych i w systemie 12-godzinnym), dużą rotacją nowo rekrutowanych pracowników. Powoli pracownicy sami odchodzą od pracy w systemie 12-godzinnym, jednocześnie świadczenie pracy w takim systemie jest zdaniem Pracodawcy uciążliwe. Jednak obecne plany produkcyjne są wysokie i aby zrealizować produkcję potrzebne jest świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych. Około 4-5% stanu załogi taką pracę świadczy dobrowolnie. Prawdopodobnie obecnie w planach jest realizacja produkcji w ostatnim 52. tygodniu tego roku na II zmianach. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie informacyjne dotyczące wydzielenia Dywizji R została wyłączona

Spotkanie informacyjne dotyczące wydzielenia Dywizji R


W dniu 19 października 2023 r. o godz. 10.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z przedstawicielami Zarządu ZF Group: panią Carolin Hefner – Dyrektor HR Dyw. R i panem Oliverem Hellwig – VP Quality (od spraw jakości). W spotkaniu uczestniczyła także Dyrekcja Zakładu Poduszek Powietrznych i Zakładu Pasów Bezpieczeństwa w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa.
Tematem spotkania było przedstawienie i omówienie przez panią Carolin Hefner i pana Olivera Hellwiga spraw związanych z wydzieleniem Dywizji R ze struktur ZF Group oraz planów z tym związanych wobec pracowników zatrudnionych w Dywizji R (Passive Safety Systems). Na wstępie spotkania przedstawiono stronie związkowej obecną sytuację ekonomiczną Dywizji R za pierwsze półrocze 2023 r. Według uzyskanych danych sprzedaż Dywizji R za pierwsze półrocze była większa o 6,8% (planowany był wzrost na poziomie 5,4%), co przełożyło się na osiągnięcie zysku o 1,4% większego niż zakładany oraz jest większy o 2% niż osiągnęła cała ZF Group, która zrzesza 7 Dywizji. Niestety obecnie płynność finansowa całej grupy ZF jest nie najlepsza. W związku z tym w całej grupie ZF podejmowane są działania oszczędnościowe, również w celu zmniejszenia długu spowodowanego wcześniejszymi zakupami m.in. TRW i WABCO, które w sumie kosztowały koncern ZF 20 miliardów USD.  Ograniczono podróże służbowe, zatrudnianie pracowników z zewnątrz, zewnętrzne szkolenia oraz organizowanie targów i innych wydarzeń dla pracowników. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wybory do Rady Pracowników została wyłączona

Wybory do Rady Pracowników


Wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa informujemy, że w dniach 20-23 października 2023 r. na terenie zakładów zostaną przeprowadzone wybory do nowej Rady Pracowników.
Wśród kandydatów startujących w wyborach na członków Rady Pracowników znajdują się przedstawiciele NSZZ „Solidarność”: kol. Damian Czurak (Zakład pasów bezpieczeństwa) i kol. Robert Stala (Zakład poduszek powietrznych), którzy będąc członkami dawnej Rady wywiązywali się ze swoich obowiązków sumiennie i bez zarzutu. Na bieżąco uczestniczyli w spotkaniach z Pracodawcą i niezwłocznie informowali pracowników za pośrednictwem stosownych komunikatów o informacjach uzyskanych od Pracodawcy.
Ponadto wśród kandydatów w wyborach znajdują się członkinie NSZZ „Solidarność”: kol. Dorota Bielawska (Zakład pasów bezpieczeństwa) i kol. Beata Urban (Zakład poduszek powietrznych). W związku z tym zwracamy się z gorącym apelem i prośbą do członków oraz sympatyków NSZZ „Solidarność” o wzięcie czynnego udziału w tych wyborach i jak największe poparcie dla członków NSZZ „Solidarność”, by jako przedstawiciele organu reprezentacyjnego wszystkich zatrudnionych w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie godnie ich reprezentowali podczas organizowanych spotkań z Pracodawcą. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności