Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Podziękowanie i apel w sprawie referendum została wyłączona

Podziękowanie i apel w sprawie referendum


Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Składam serdeczne podziękowania licznym członkom Związku z Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” z organizacji zakładowych w firmach i instytucjach: CKUiZ, Dom Polska, Elsen, Huta Częstochowa, Liceum Ekonomiczne, MOZ przy Regionie, MOZO 1 i MOZO 2, Pogotowie Ratunkowe, SFC, Stoelzle, Tauron, TOZ, Urząd Miasta, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, WORD, Zakłady Chemiczne Rudniki, ZF (d. TRW) oraz sympatykom Związku, którzy wzięli udział w manifestacji w Warszawie.
Przed nami następne zadanie do wykonania: zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum ogólnokrajowe w kwestii zatrzymania obłędnej polityki klimatycznej, która odbierze nam miejsca pracy w branżach energochłonnych, zdewastuje rolnictwo i wymusi wydatkowanie ogromnych sum z naszych portfeli. Wierzę, że na Wasze zaangażowanie można liczyć!
Jacek Strączyński, Przewodniczący Zarządu Regionu
Informacja o akcji referendalnej: LINK >>>>>.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Na manifestacji “Precz z Zielonym Ładem” została wyłączona

Na manifestacji “Precz z Zielonym Ładem”


Link do wszystkich zdjęć: LINK 1 >>>>>, do filmików: LINK 2 >>>>>.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wzrost świadczeń związanych z urlopem i wypoczynkiem została wyłączona

Wzrost świadczeń związanych z urlopem i wypoczynkiem


W związku z obowiązkiem nałożonym na Pracodawcę, odpisem podstawowym na ZFŚS w wysokości 2417,14 zł na pracownika w tym roku kalendarzowym, w dniu 4 kwietnia 2024 r. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” zwróciła się z wnioskiem do Pracodawcy o uzgodnienie wzrostu wysokości świadczenia związanego z urlopem i wypoczynkiem pracownika w 2024 r. oraz innych świadczeń wymienionych w tabeli obowiązującego Regulaminu ZFŚS.
Zdaniem NSZZ “Solidarność” zwiększenie wysokości odpisu przez Pracodawcę daje podstawę do podjęcia decyzji przez komisję ZFŚS dotyczącej wzrostu świadczenia związanego z urlopem i wypoczynkiem pracownika i innych świadczeń należnych z ZFŚS dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland sp. z o.o. Oddział w Częstochowie. Po przeanalizowaniu przez Pracodawcę oraz komisję ZFŚS środków, które są obecnie w posiadaniu ZFŚS oraz prognozowanych wpływów i wydatków, zostaną uzgodnione wysokości świadczeń związanych z urlopem i wypoczynkiem pracownika i innych świadczeń, które będą obowiązywać wobec wniosków ZFŚS złożonych w 2024 r. Ponadto informujemy, że obecnie obowiązująca kwota wolna od podatku z ZFŚS wynosi 1000 zł.
O decyzji podjętej przez komisję ZFŚS, związanej ze zwiększeniem wysokości świadczeń socjalnych wynikających z Regulaminu ZFŚS, który obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Passive Safety Systems sp. z o.o. Poland sp. z o.o. Oddział w Częstochowie oraz emerytów i rencistów, powiadomimy odrębnym komunikatem.

Dział: Aktualności