Komisja Rewizyjna


Komisja Rewizyjna NSZZ “Solidarność” ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie

Przewodniczący – Arkadiusz Hamara
tel.: 696 067 881, e-mail:
Członkowie:
Artur Kot
Agnieszka Nowak
Rafał Stanek
Ilona Szymczyk