Spotkanie z Dyrekcją SBS w ZF PSS


Wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa informujemy, że w dniu 23 maja 2024 r. o godz. 11.00 odbyło się spotkanie Dyrekcji Zakładu Produkcji Pasów Bezpieczeństwa z gronem osób reprezentujących stronę społeczną.
Ze strony społecznej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele MOZ Pracowników ZF Polska, MOZ OPZZ Konfederacja Pracy oraz Rady Pracowników. Tematem spotkania było przedstawienie i omówienie przez Dyrekcję bieżących spraw Zakładu Pasów.
Obecnie występują wysokie zamówienia, które kształtują się na poziomie 1,5 mln euro dziennie, w II półroczu spodziewana jest według wstępnych planów produkcja o 6% mniejsza, na poziomie 1,4 mln euro dziennie. Niestety, aby sprostać zamówieniom klienta na niektórych liniach produkcyjnych w 3 obszarach będzie wymagane świadczenie pracy przez pracowników w systemie 4-zmianowym. Planowane jest wprowadzenie systemu 4-zmianowego od 1 lipca br. w BU-3 na liniach 11150, 11160 i 11750. Będzie to dotyczyć wszystkich zmian, w sumie ok. 90 pracowników produkcji. Od 1 września br. planowane jest wprowadzenie systemu 4-zmianowego w obszarze zwijaczy SPR-6 na liniach 14000 i 14100. Pracę tę będzie wykonywać również około 90 pracowników produkcji na wszystkich zmianach. Ten system organizacji pracy będzie obowiązywać prawdopodobnie do końca 2024 r.Ponadto planowane jest także wprowadzenie pod koniec października lub początku listopada pracy w systemie 4-zmianowym na linii produkcyjnej 11140, gdzie obejmie ona w sumie ok. 36 pracowników produkcji. Pracownicy za pośrednictwem strony społecznej będą na bieżąco informowani o planowanych działaniach w tych obszarach produkcji, ponieważ Pracodawcy zależy na dobrej komunikacji i informowania pracowników o wdrażaniu nowych rozwiązań, które będą korzystne dla rozwoju zakładu.
W dalszym ciągu występują problemy z dostawcami komponentów oraz zmianami w zamówieniach ze strony klientów. Jednocześnie Pracodawca poinformował stronę społeczną o planowanych działaniach dotyczących szkoleń pracowników produkcji w zakresie kontroli jakości. Planuje się przeszkolenie ok. 30% stanu pracowników produkcji na stanowiska kontroli, tak aby można było rotować pracowników w zależności od potrzeb na danych obszarach produkcji. Obecnie przeszkolono w BU-3 już 25 pracowników, którzy od 1 lipca br. będą także świadczyć pracę na stanowiskach kontrolnych, a pracownicy KJP będą przypisani do kierownika produkcji i też będą rotowani na liniach produkcyjnych według potrzeb.
Co do planów urlopowych w okresie nadchodzących wakacji to w tygodniach 29-31 jest zmniejszone zapotrzebowanie na pracę i tu nie będzie problemów z wykorzystywaniem urlopów przez pracowników. W innym okresie wakacji Pracodawca zobowiązał się do takiego planowania, aby każdy z pracowników mógł wykorzystać swój urlop wypoczynkowy w tym okresie, co też odbędzie z korzyścią dla Pracodawcy. Według wstępnych założeń pod koniec czerwca br. będą już znane właściwe plany produkcyjne w poszczególnych obszarach na okres wakacyjny.

Umieszczony w Aktualności

« »