Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Upominki świąteczne została wyłączona

Upominki świąteczne


Informujemy, że Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” jak co roku podjęła uchwałę dotyczącą zakupu upominków świątecznych z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZF Passive Safety Systems Poland Częstochowa.
Upominki będą wydawane w terminie od 4 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. w siedzibie Komisji Zakładowej – pok. 300 G w budynku przy ul. Rolniczej 33 oraz podczas dyżurów członków Prezydium na stołówkach zakładowych. Na podstawie przyjętej uchwały Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” do otrzymania upominku świątecznego uprawniona jest każda osoba będąca członkiem Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZF Passive Safety Systems Poland Częstochowa, która opłaca należne składki członkowskie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje nad regulaminami została wyłączona

Negocjacje nad regulaminami


Wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa informujemy, że na podstawie otrzymanej opinii prawnej sporządzonej przez Zespół Prawny Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przedstawiciele KZ NSZZ „Solidarność” podjęli rozmowy z Dyrekcją ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa nad zapisami regulaminu wynagradzania oraz pracy, które Pracodawca wprowadzając samodzielnie w dniu 1 sierpnia 2023 r. naruszył tryb wprowadzenia tych regulaminów, określony w kodeksie pracy i ustawie o związkach zawodowych.
Jako NSZZ “Solidarność” informowaliśmy wszystkich, że nie akceptujemy trybu wprowadzenia i samych regulaminów. Na podstawie przesłanej opinii prawnej oraz otrzymanego w tej sprawie naszego wniosku Pracodawca podjął rozmowy i dialog z NSZZ „Solidarność” w celu przywrócenia starych zapisów, które były zawarte w regulaminach obowiązujących w ZF ASP w Częstochowie. W dniu 27 listopada 2023 r. Pracodawca przesłał do zaopiniowania treści Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania, które zostały podczas odbytych spotkań z NSZZ „Solidarność” wypracowane i uzgodnione, i które przywracają stare zapisy.
Ponadto do Regulaminu Wynagradzania wprowadzono nowe zapisy dotyczące minimalnej stawki zasadniczej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Pracownika powracającego do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, czy też po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego, nie jak obowiązywało dotychczas – dopiero po trzech miesiącach od powrotu do pracy.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Oświadczenie Europejskiej Rady Zakładowej w sprawie procesu wydzielania działu R została wyłączona

Oświadczenie Europejskiej Rady Zakładowej w sprawie procesu wydzielania działu R


Informujemy wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie, że w dniu 26 października 2023 r. Europejska Rada Zakładowa ZF Group przesłała Zarządowi ZF swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące rozpoczętego procesu wydzielenia (Carve Out) zakładów należących do Dywizji R ze struktur ZF Group. Tutaj link do oświadczenia ERZ: LINK >>>.

Dział: Aktualności