Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zmiany organizacyjne w Dywizji R (Passive Safety Systems) została wyłączona

Zmiany organizacyjne w Dywizji R (Passive Safety Systems)


W dniu 28 października 2022 r. o godz. 12.00 odbyło się spotkanie Dyrekcji Zakładu Poduszek i Pasów Bezpieczeństwa ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie z przedstawicielami Związków Zawodowych i Rady Pracowników.
Podczas spotkania, które odbyło się w formie on-line Pracodawca przedstawił stronie społecznej i omówił aktualne informacje dotyczące podjęcia przez Zarząd ZF Group decyzji o wydzieleniu i utworzeniu do końca 2023 r. nowego sposobu funkcjonowania Dywizji R. Ta decyzja ma na celu otwarcie nowych strategicznych opcji działania w branży systemów ochrony pasażerów i jest wynikiem ciągłego przeglądu portfolio ZF. Wydzielenie ma na celu otwarcie Dywizji R m.in. na zewnętrznych partnerów lub inwestorów, którzy zainwestują w dalszy rozwój naszych zakładów. Wszystkie dotychczasowe umowy i wszystkie umowy firmowe pozostają bez zmian i są ważne.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Porozumienie podwyżkowe kończące spory zbiorowe została wyłączona

Porozumienie podwyżkowe kończące spory zbiorowe


W dniu 26 października 2022 r. odbyło się spotkanie początkujące wejście w etap mediacji w toczącym się sporze zbiorowym dotyczącym wypracowania i uzgodnienia waloryzacji podwyżek i wzrostu wynagrodzeń na 2023 r.
Spotkanie prowadził mediator wskazany przez ministra. W trakcie spotkania przedstawiciele związków zawodowych oraz Dyrekcja Zakładu Poduszek Powietrznych i Zakładu Pasów Bezpieczeństwa w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie przedstawili mediatorowi swoje stanowiska oraz treść protokołu rozbieżności z dnia 22 września.
W wyniku przeprowadzonych rozmów mediacyjnych w godz. 10.00-16.00 wszystkie strony biorące udział w toczącym się sporze zbiorowym wypracowały, ustaliły i uzgodniły kompromisową treść porozumienia podwyżkowego kończącego jednocześnie spór zbiorowy wszczęty w dniu 7 kwietnia 2022 r. oraz spór zbiorowy wszczęty w dniu 24 sierpnia 2022 r. Poniżej prezentujemy tekst porozumienia.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania 17 listopada „Solidarność” organizuje manifestację została wyłączona

17 listopada „Solidarność” organizuje manifestację


Po dwóch turach rozmów z rządem „Solidarność” zdecydowała o zorganizowaniu 17 listopada 2022 r. protestu w Warszawie. W ocenie Związku propozycje rządu nie gwarantują realizacji jego postulatów. „Nie szykujemy protestu przeciwko rządowi, ale na rzecz realizacji naszych postulatów” – powiedział przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda.
NSZZ „Solidarność” żąda realizacji trzech podstawowych postulatów:
• Systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników
• Zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych
• Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności