Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Projekt dotyczący zmian w regulacjach płacowych została wyłączona

Projekt dotyczący zmian w regulacjach płacowych


Wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa informujemy, że w dniu 19 czerwca 2024 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przesłała Pracodawcy wstępny projekt dotyczący wprowadzenia zmian do regulacji płacowych, które obowiązują w Regulaminie Wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland Oddział w Częstochowie – Zakład Poduszek Powietrznych i Zakład Pasów Bezpieczeństwa.
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi 15 maja br. podczas spotkania z Pracodawcą Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” została zobowiązana przez Pracodawcę do sporządzenia własnego projektu regulacji płacowych. W związku z powyższym NSZZ „Solidarność” przesłała swój wstępny projekt do Pracodawcy z wnioskiem o podjęcie rozmów i negocjacji w celu wypracowania i uzgodnienia nowych przepisów, które będą obowiązywać wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie – Zakład Poduszek Powietrznych i Zakład Pasów Bezpieczeństwa przy przyznawaniu podwyżek za 2024 r.
O efektach rozmów dotyczących uzgodnienia zmian w regulacjach płacowych będziemy informować za pośrednictwem odrębnych komunikatów.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Parking dla uczestników wycieczki została wyłączona

Parking dla uczestników wycieczki


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje, iż Dyrekcja Zakładu Produkcji Poduszek Powietrznych w ZF Passive Safety Systems Poland Oddział w Częstochowie wyraziła zgodę na zaparkowanie samochodów przez koleżanki i kolegów (uczestników organizowanej wycieczki) na terenie zakładu przy ul. Rolniczej 33 w okresie od godz. 6.15 w dniu 15 czerwca do ok. godz. 22.15 dnia 16 czerwca 2024 r.
Zgodnie z informacją uzyskaną od Pracodawcy bardzo prosimy, aby w tym celu wykorzystać parking główny z wjazdem przez bramę A. Ważne: na parking wjeżdża tylko kierowca bez pasażerów na podstawie identyfikatora pracowniczego!

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją SBS w ZF PSS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją SBS w ZF PSS


Wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa informujemy, że w dniu 23 maja 2024 r. o godz. 11.00 odbyło się spotkanie Dyrekcji Zakładu Produkcji Pasów Bezpieczeństwa z gronem osób reprezentujących stronę społeczną.
Ze strony społecznej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele MOZ Pracowników ZF Polska, MOZ OPZZ Konfederacja Pracy oraz Rady Pracowników. Tematem spotkania było przedstawienie i omówienie przez Dyrekcję bieżących spraw Zakładu Pasów.
Obecnie występują wysokie zamówienia, które kształtują się na poziomie 1,5 mln euro dziennie, w II półroczu spodziewana jest według wstępnych planów produkcja o 6% mniejsza, na poziomie 1,4 mln euro dziennie. Niestety, aby sprostać zamówieniom klienta na niektórych liniach produkcyjnych w 3 obszarach będzie wymagane świadczenie pracy przez pracowników w systemie 4-zmianowym. Planowane jest wprowadzenie systemu 4-zmianowego od 1 lipca br. w BU-3 na liniach 11150, 11160 i 11750. Będzie to dotyczyć wszystkich zmian, w sumie ok. 90 pracowników produkcji. Od 1 września br. planowane jest wprowadzenie systemu 4-zmianowego w obszarze zwijaczy SPR-6 na liniach 14000 i 14100. Pracę tę będzie wykonywać również około 90 pracowników produkcji na wszystkich zmianach. Ten system organizacji pracy będzie obowiązywać prawdopodobnie do końca 2024 r. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności