Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wprowadzenie nowych Regulaminów została wyłączona

Wprowadzenie nowych Regulaminów


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa, że w dniu 1 sierpnia 2023 r. Pracodawca wprowadzając nowy Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania nie konsultował się i nie zawarł żadnego porozumienia z NSZZ „Solidarność”, choć w tej sprawie otrzymał pismo w dniu 6 lipca br.
Nowe regulaminy zostały podpisane tylko i wyłącznie przez Dyrekcję zakładów, bez akceptacji ze strony związków zawodowych. Dlatego NSZZ „Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko, że jako strona społeczna winna była uczestniczyć przy wprowadzaniu nowych regulaminów. W tym celu oczekujemy na ekspertyzę prawną z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu regulaminów NSZZ „Solidarność” otrzymała zapewnienie ze strony Pracodawcy, że wprowadzone zapisy nowych regulaminów są takie same jak te, które obowiązywały w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. lub w niektórych przypadkach zapisy są korzystniejsze dla pracowników. Niestety, pomimo zapewnień ze strony Pracodawcy, w niektórych zapisach zostały wprowadzone zmiany, które nie są sprzeczne z zapisami Kodeksu Pracy, ale jednak zostały zmienione wobec zapisów istniejących w poprzednich regulaminach. W związku z tym NSZZ „Solidarność” podjęła rozmowy z Pracodawcą, by każdą zmianę w nowych regulaminach wyjaśnić i uzgodnić przywrócenie zapisów, które wcześniej obowiązywały i były bardziej korzystne dla pracowników.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zmiany w warunkach wynagradzania pracowników na 2024 r. została wyłączona

Zmiany w warunkach wynagradzania pracowników na 2024 r.


W dniu dzisiejszym 27 września 2023 r. o godz. 8.30 odbyło się pierwsze zaplanowane spotkanie członków zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa. Tematem spotkania było wypracowanie i uzgodnienie porozumienia dotyczącego regulacji płacowych na 2024 r. dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa.
Przedstawiciele zespołu negocjacyjnego NSZZ „Solidarność” na spotkaniu przedstawili i podtrzymali swoje żądania dotyczące wzrostu płac oraz innych postulatów zawartych w piśmie z dnia 6 września br. Zdaniem strony związkowej niezbędne jest niezwłoczne uregulowanie organizacji pracy w taki sposób, by wszyscy pracownicy mieli równe szanse w otrzymywaniu należytych wynagrodzeń i nie byli z tego tytułu dyskryminowani. W tym celu, zdaniem NSZZ „Solidarność”, należy wprowadzić na wszystkich liniach produkcyjnych system 3-zmianowy dla pracowników, którzy wyrażają zgodę na świadczenie pracy w takim systemie lub wprowadzić dla pracowników świadczących pracę tylko w systemie 2-zmianowym odpowiedni dodatek rekompensujący brak możliwości świadczenia pracy na nocnych zmianach.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR


13 września 2023 r. odbyło się planowane spotkanie członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją HR Zakładu Poduszek Powietrznych i Zakładu Pasów Bezpieczeństwa w ZF Passive Safety Systems Poland Oddział w Częstochowie.
W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Kancelarii Prawnej reprezentującej Pracodawcę, który na wstępie spotkania przestawił i wyjaśnił stronie związkowej zasady prawne i obowiązujące przepisy prawa, które umożliwiły Pracodawcy wprowadzenie z dniem 1 sierpnia br. treści Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania obowiązujące wcześniej w ZF Automotive Systems Poland. Zdaniem Dyrekcji HR regulaminy wprowadzone do nowej spółki w ZF Passive Safety Systems Poland w Częstochowie są korzystne dla pracowników i zostały wprowadzone ze względu na fakt, że pracownicy nowo przyjęci, podpisując umowę o pracę, muszą się z nimi zapoznać.
Według opinii biura prawnego NSZZ „Solidarność” nowy Pracodawca jest związany wszystkimi postanowieniami obowiązujących umów o pracę oraz regulaminów obowiązujących w przejętym zakładzie pracy, natomiast ich zmiana na niekorzyść pracowników może nastąpić tylko za porozumieniem stron na mocy art. 42 Kp. Wynika to z faktu, że uprawnienia wynikające z dotychczasowych regulaminów lub porozumień płacowych po przejęciu zakładu pracy stają się treścią umowy o pracę danego pracownika.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności