Wzrost świadczeń związanych z urlopem i wypoczynkiem


Wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Passive Safety Systems sp. z o.o. Poland Oddział w Częstochowie oraz emerytów i rencistów informujemy, że na podstawie złożonego przez NSZZ „Solidarność”w dniu 4 kwietnia 2024 r. wniosku, który został zaakceptowany przez Pracodawcę i pozostałe związki zawodowe, zostały zwiększone wysokości świadczenia związanego z urlopem i wypoczynkiem pracownika oraz innych świadczeń wymienionych w tabeli obowiązującego Regulaminu ZFŚS, które będą obowiązywać od dnia 1 maja 2024 r.
Ponadto informujemy, że obecnie obowiązująca na 2024 r. kwota wolna od podatku z ZFŚS wynosi 1000 zł. Od pozostałej otrzymanej kwoty z ZFŚS (powyżej 1000 zł) będzie pobierany należny podatek w wysokości 12%.
Tutaj prezentujemy treść podpisanego aneksu wraz obowiązującą tabelę wysokości świadczeń z ZFŚS na 2024 r.: LINK >>>>>.

Umieszczony w Aktualności

« »