Informacje o MPKZP


Wysokość udzielanych pożyczek od 01.07.2018 r.:
• Kwota wkładu do 1000 zł – górna granica 2000 zł + wkład (poręczenie przez 2 żyrantów),
• Kwota wkładu powyżej 1000 zł do 3000 zł – górna granica 4000 zł + wkład (poręczenie przez 2 żyrantów),
• Kwota wkładu powyżej 3000 zł do 5000 zł – górna granica 6000 zł + wkład (poręczenie przez 3 żyrantów),
• Kwota wkładu powyżej 5000 zł – górna granica 8000 zł + wkład (poręczenie przez 4 żyrantów).

 

W dniu 18.06.2018 r. Zwyczajne Walne Zebranie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie podjęło następujące decyzje w ramach poszczególnych uchwał:
– Członkowie nie posiadający zadłużenia mogą złożyć wniosek o wypłatę maksymalnie 75% wkładów.
Wkłady nie muszą przekraczać 150% wynagrodzenia netto zgodnie z dotychczasowym zapisem w Statucie.
Powyższy zapis obowiązuje do momentu odwołania przez Zarząd.
– Podjęto decyzję o zmianie wysokości udzielanych pożyczek od obowiązujących progów zgromadzonych wkładów.
Uchwały wchodzą w życie z dniem 1.07.2018 roku.

 

Statut Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy TRW Polska w Częstochowie