Kontakt


Przewodniczący – Stanisław Kołodziejczyk
tel.: 692 414 344, e-mail: stanislaw.kolodziejczyk@zf.com

Zastępca przewodniczącego i skarbnik – Marek Kubiczek
tel.: 606 175 594, e-mail: marek.kubiczek@zf.com

Sekretarz – Andrzej Bala
tel.: 506 199 508, e-mail: andrzej.bala@zf.com