Nowo wybrany skład Rady Pracowników


Informujemy, że w dniu 15 listopada 2019 r. została wybrana nowa (na kadencję 2019-2023) Rada Pracowników, działająca przy ZF Automotive Systems Poland sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.
W skład nowej Rady Pracowników weszli:
• TOMASZ MUSIAŁEK – zakład poduszek powietrznych
• KRZYSZTOF PAWLAK (Sekretarz RP) – zakład poduszek powietrznych
• ROBERT STALA – zakład poduszek powietrznych
• DAMIAN CZURAK (Przewodniczący RP) – zakład pasów bezpieczeństwa
• GRZEGORZ DOBROWOLSKI – zakład pasów bezpieczeństwa
• DARIUSZ SITEK – zakład pasów bezpieczeństwa.
Jednocześnie informujemy, że spośród sześciu członków nowo wybranej Rady, pięciu jest członkami Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland. Wszystkim nowo wybranym przedstawicielom Rady Pracowników serdecznie gratulujemy!

Umieszczony w Aktualności

« »