Spotkanie z Dyrekcją ZF PSS


Wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa informujemy, że w dniu 15 maja 2024 r. o godz. 14.00 z inicjatywy NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie z Dyrekcją ZF PSS w Częstochowie.
Tematem spotkania było omówienie przesłanego w dniu 9 kwietnia br. wniosku NSZZ „Solidarność” o podjęcie rozmów dotyczących wypracowania i wprowadzenia zmian do regulacji płacowych, które obowiązują obecnie w Regulaminie Wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland Oddział w Częstochowie. Zdaniem NSZZ „Solidarność” ostatnie spotkania komisji odwoławczej pokazały, że pracownicy mają coraz większy problem ze schorzeniami nabytymi podczas świadczenia pracy, co przekłada się na coraz częstsze korzystanie z rehabilitacji oraz pobytów sanatoryjnych w celu poprawy swojego stanu zdrowia.Taki stan zdrowia pracowników nie może prowadzić jednak do pomniejszania ich wysokości podwyżek. Pracodawca zauważa problem z występującą w coraz większym stopniu absencją chorobową. Jednak obie strony ponoszą koszty tej absencji. Pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy, a Pracodawca musi w jego miejsce zatrudnić nowego pracownika, który wykona pracę za nieobecnego pracownika, i wypłacić mu wynagrodzenie.
Zdaniem Pracodawcy komisja odwoławcza ma możliwość nieuwzględniania jednego pobytu na rehabilitacji i nieobniżania z tego tytułu wysokości podwyżki, tak jak to było stosowane w poprzednich latach. Niestety, w tym roku nie udało się wypracować jednego stanowiska strony społecznej w tej sprawie. Biorąc jednak pod uwagę korzystanie przez pracowników z rehabilitacji i pobytów sanatoryjnych w celu poprawy swojego stanu zdrowia, by móc dalej świadczyć pracę, Dyrekcja zaproponowała i zobowiązała NSZZ „Solidarność” do opracowanie swojego projektu, który następnie zostanie przez obie strony przeanalizowany i wspólnie zostaną wypracowane i uzgodnione nowe zapisy, które będą bardziej korzystne dla tej grupy pracowników.
Ponadto podczas spotkania omówiono spawy związane z sytuacją w zatrudnieniu, sytuacją biznesową, wprowadzeniem od dnia 1 czerwca br. zmiany miejsc parkingowych dla pracowników przyjeżdżających do pracy na 2. zmianę; w dalszym ciągu trwają rozmowy negocjacyjne z PZU dotyczące przedłużenia umowy związanej z pakietem medycznym. O wszystkich tych działaniach i podejmowanych decyzjach Pracodawca zobowiązał się na bieżąco informować pracowników za pośrednictwem telebimów na stołówkach zakładowych.
O efektach rozmów dotyczących uzgodnienia zmian w regulacjach płacowych będziemy informować za pośrednictwem odrębnych komunikatów.

Umieszczony w Aktualności

« »