Komisja Zakładowa (2023-2028)


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie

Prezydium Komisji Zakładowej:

Przewodniczący – Stanisław Kołodziejczyk
tel.: 692 414 344, e-mail: stanislaw.kolodziejczyk@zf.com
Zastępca przewodniczącego i skarbnik – Marek Kubiczek
tel.: 606 175 594, e-mail: marek.kubiczek@zf.com
Sekretarz – Andrzej Bala
tel.: 506 199 508, e-mail: andrzej.bala@zf.com

Członek Prezydium – Damian Czurak

Członek Prezydium – Katarzyna Idzikowska

Członek Prezydium – Piotr Wojciechowski

Członkowie Komisji Zakładowej:
Mateusz Czarnota
Łukasz Holiński
Rafał Wytrzymały
Małgorzata Zalas