Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie informacyjne dotyczące wydzielenia Dywizji R została wyłączona

Spotkanie informacyjne dotyczące wydzielenia Dywizji R


W dniu 19 października 2023 r. o godz. 10.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z przedstawicielami Zarządu ZF Group: panią Carolin Hefner – Dyrektor HR Dyw. R i panem Oliverem Hellwig – VP Quality (od spraw jakości). W spotkaniu uczestniczyła także Dyrekcja Zakładu Poduszek Powietrznych i Zakładu Pasów Bezpieczeństwa w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa.
Tematem spotkania było przedstawienie i omówienie przez panią Carolin Hefner i pana Olivera Hellwiga spraw związanych z wydzieleniem Dywizji R ze struktur ZF Group oraz planów z tym związanych wobec pracowników zatrudnionych w Dywizji R (Passive Safety Systems). Na wstępie spotkania przedstawiono stronie związkowej obecną sytuację ekonomiczną Dywizji R za pierwsze półrocze 2023 r. Według uzyskanych danych sprzedaż Dywizji R za pierwsze półrocze była większa o 6,8% (planowany był wzrost na poziomie 5,4%), co przełożyło się na osiągnięcie zysku o 1,4% większego niż zakładany oraz jest większy o 2% niż osiągnęła cała ZF Group, która zrzesza 7 Dywizji. Niestety obecnie płynność finansowa całej grupy ZF jest nie najlepsza. W związku z tym w całej grupie ZF podejmowane są działania oszczędnościowe, również w celu zmniejszenia długu spowodowanego wcześniejszymi zakupami m.in. TRW i WABCO, które w sumie kosztowały koncern ZF 20 miliardów USD.  Ograniczono podróże służbowe, zatrudnianie pracowników z zewnątrz, zewnętrzne szkolenia oraz organizowanie targów i innych wydarzeń dla pracowników. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wybory do Rady Pracowników została wyłączona

Wybory do Rady Pracowników


Wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa informujemy, że w dniach 20-23 października 2023 r. na terenie zakładów zostaną przeprowadzone wybory do nowej Rady Pracowników.
Wśród kandydatów startujących w wyborach na członków Rady Pracowników znajdują się przedstawiciele NSZZ „Solidarność”: kol. Damian Czurak (Zakład pasów bezpieczeństwa) i kol. Robert Stala (Zakład poduszek powietrznych), którzy będąc członkami dawnej Rady wywiązywali się ze swoich obowiązków sumiennie i bez zarzutu. Na bieżąco uczestniczyli w spotkaniach z Pracodawcą i niezwłocznie informowali pracowników za pośrednictwem stosownych komunikatów o informacjach uzyskanych od Pracodawcy.
Ponadto wśród kandydatów w wyborach znajdują się członkinie NSZZ „Solidarność”: kol. Dorota Bielawska (Zakład pasów bezpieczeństwa) i kol. Beata Urban (Zakład poduszek powietrznych). W związku z tym zwracamy się z gorącym apelem i prośbą do członków oraz sympatyków NSZZ „Solidarność” o wzięcie czynnego udziału w tych wyborach i jak największe poparcie dla członków NSZZ „Solidarność”, by jako przedstawiciele organu reprezentacyjnego wszystkich zatrudnionych w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie godnie ich reprezentowali podczas organizowanych spotkań z Pracodawcą. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Planowane spotkania z Pracodawcą została wyłączona

Planowane spotkania z Pracodawcą


Wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa informujemy, że na dzień 19 października 2023 r. zostało zaplanowane spotkanie informacyjne dotyczące wydzielenia Dywizji R.
Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych poprowadzi pani Carolin Hefner. Ponadto na dzień 23 października zostało zaplanowane spotkanie Dyrekcji SBS z NSZZ „Solidarność” dotyczące omówienia i wyjaśnienia bieżących tematów, m.in. spraw związanych z organizacją pracy oraz niską wydajnością i jakością, które to wskaźniki wpływają na zbyt niskie naliczanie wysokości miesięcznej premii produkcyjnej. Natomiast na dzień 27 października zostało zaplanowane spotkanie przedstawicieli zespołu negocjacyjnego NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa. Tematem spotkania będą negocjacje płacowe na 2024 r. oraz wprowadzenie zmian poprzez przywrócenie starych zapisów do regulaminów pracy i wynagradzania, które samodzielnie zostały wprowadzone przez Pracodawcę w dniu 1 sierpnia 2023 r. bez konsultacji, uzgodnień i akceptacji ze strony związkowej. O rezultatach z odbytych spotkań będziemy informować na bieżąco.

Dział: Aktualności