Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pomoc dla Sebastiana nadal potrzebna została wyłączona

Pomoc dla Sebastiana nadal potrzebna


W czasie ubiegłorocznego Festynu Rodzinnego “Solidarności” w Kochcicach Zarząd Regionu zorganizował loterię fantową, a Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność” ZF TRW Polska – zbiórkę publiczną na rzecz sparaliżowanego Sebastiana Zdziechowicza, syna członkini Związku.
Pomoc na leczenie i rehabilitację Sebastiana jest wciąż potrzebna – możemy to w prosty sposób zrobić przekazując 1% podatku przy wypełnianiu corocznych deklaracji podatkowych. Dane do wpisania do PIT – KRS: 0000393013, numer subkonta: 1020 Sebastian Zdziechowicz.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wybory delegatów na kadencję 2018-2022 została wyłączona

Wybory delegatów na kadencję 2018-2022


Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych delegatami na Zakładowe Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie na kadencję 2018-2022 zostali wybrani: Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rokowania w celu rozwiązania sporu zbiorowego (cd.) została wyłączona

Rokowania w celu rozwiązania sporu zbiorowego (cd.)


W dniu 5. lutego br. odbyła się druga tura rokowań Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w toczącym się sporze zbiorowym dotyczącym uzgodnienia wzrostu wynagrodzeń dla pracowników, który będzie obowiązywać od 1 lutego 2018 r.
Dyrekcja przedstawiła stronie związkowej nowy projekt porozumienia dotyczącego podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
W związku z nową propozycją Dyrekcji strona związkowa poprosiła o tydzień na przeanalizowanie projektu porozumienia i podjęcie odpowiedniej decyzji przez władze statutowe Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
Uzgodniono następny termin spotkania na dzień 12 lutego br., na którym strona związkowa przedstawi pracodawcy swoje stanowisko dotyczące zaproponowanego projektu porozumienia podwyżek wynagrodzeń z dniem 1 lutego 2018 r.
Tutaj publikujemy tekst otrzymanego od Dyrekcji ZF TRW projektu porozumienia.

Dział: Aktualności