Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Okres rozliczeniowy listopad-grudzień 2017 r. została wyłączona

Okres rozliczeniowy listopad-grudzień 2017 r.


Prezydium Komisji Zakładowej oraz Dyrekcja uzgodniły następujące warunki związane ze zmianą okresu rozliczeniowego w miesiącu listopadzie i grudniu br.:
a) wszystkie wypracowane przez pracowników produkcji i działu wsparcia godziny nadliczbowe w miesiącu listopadzie zostaną naliczone i wypłacone pracownikom wraz z ich wynagrodzeniem za miesiąc listopad br.
b) do odbioru wypracowanych godzin nadliczbowych w miesiącu listopadzie br. do końca okresu rozliczeniowego w miesiącu grudniu br. uprawnieni są wszyscy pracownicy, którzy dobrowolnie wcześniej zgłoszą ten fakt swojemu przełożonemu.
W zakładzie poduszek powietrznych za święto przypadające w dniu 11 listopada br. dniem wolnym jest dzień 29 grudnia br. Zmiana harmonogramu spowodowana jest także otrzymaniem dnia wolnego za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r. w dniu 2 stycznia 2018 r. Oznacza to, że zakład poduszek powietrznych rozpoczyna pracę w Nowym Roku z dniem 3 stycznia.
Na dzień dzisiejszy w zakładzie poduszek powietrznych przewidywana jest praca do dnia 22 grudnia br. włącznie na 2 liniach produkcyjnych w BU-1, na 8 w BU-2, na 13 w BU-3, na 3 w BU-4, na jednej w BU-6 i na 4 w BU-9. Plany te mogą jednak zostać zweryfikowane z uwagi na ciągle zachodzące zmiany w zamówieniach.
W zakładzie pasów bezpieczeństwa dniem do odbioru za święto przypadające w dniu 11 listopada jest dzień 27 grudnia br. Pracownicy w zakładzie pasów bezpieczeństwa otrzymają również dzień wolny w dniu 2 stycznia 2018 r. za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r. Zakład pasów rozpoczyna pracę w Nowym Roku także w dniu 3 stycznia.
W związku z uzgodnionymi zmianami harmonogramu pracy na koniec roku pracownikom będzie przysługiwać do wykorzystania w przerwie świąteczno-noworocznej 5 dni urlopu wypoczynkowego. Na niektórych liniach produkcyjnych w zależności od zamówień klientów będą występować różnice w ilości wykorzystania urlopu wypoczynkowego na koniec roku.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje w sprawie procesu podwyżkowego została wyłączona

Negocjacje w sprawie procesu podwyżkowego


W dniu 30 listopada br. odbyła się następna tura rozmów przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotycząca uzgodnienia wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach ZF TRW w Częstochowie, który będzie obowiązywać od 1 lutego 2018 r.
Dyrekcja na dzień dzisiejszy podtrzymuje wcześniejszą propozycję wzrostu budżetu wynagrodzeń dla pracowników produkcji o kwotę bazową w wysokości 150 zł brutto do stawki zasadniczej deklarując jednocześnie, że rozpatrzone zostaną niektóre propozycje Komisji Zakładowej. Strony nie doszły do porozumienia i nie zostało podpisane żadne porozumienie podwyżkowe. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” oczekuje znacznie wyższych podwyżek dla pracowników i odrzuciła proponowany na dzień dzisiejszy przez Dyrekcję wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, zaznaczając jednocześnie, że w przypadku niespełnienia żądań i podpisania porozumienia podwyżkowego do dnia 15 stycznia 2018 roku wejdzie w spór zbiorowy z pracodawcą.
Następne spotkanie zaplanowano na 15 grudnia br. Tutaj publikujemy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Upominki świąteczne została wyłączona

Upominki świąteczne


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że od dnia 1 grudnia 2017 roku będą wydawane upominki świąteczne dla członków Organizacji Zakładowej w ZF TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie.
Upominki można odbierać w siedzibie Komisji Zakładowej (pok. 300 G w budynku przy ul. Rolnicza 33) lub na stołówkach zakładowych. Zgodnie z podjętą uchwałą uprawnionym do otrzymania upominku jest członek związku zawodowego, który wstąpił w szeregi Organizacji Zakładowej do dnia 30 września 2017 roku.

Dział: Aktualności