Upominki świąteczne


Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku członkowie Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland otrzymają upominki świąteczne.
Upominki należy odbierać w terminie od 2 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r. w siedzibie Komisji Zakładowej (pok. 300 G) w budynku przy ul. Rolniczej 33 oraz podczas dyżurów członków Prezydium na stołówkach zakładowych. Zgodnie z podjętą Uchwałą Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” warunkiem otrzymania upominku jest aktualne członkostwo w Związku oraz wstąpienie w szeregi Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland do dnia 30 września 2019 r.

Umieszczony w Aktualności

« »