Ubezpieczenie grupowe PPlus


W dniu 28 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium KZ NSZZ “Solidarność” z przedstawicielami PZU Życie S.A., przedstawicielem firmy Mercer oraz Dyrekcją HR w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. Tematem spotkania było omówienie funkcjonującego w naszych zakładach ubezpieczenia grupowego typu PPlus.
Przedstawiciele PZU Życie S.A. przedstawili dotychczasową szkodowość występującą w ostatnich 12 miesiącach w poszczególnych wariantach oraz zakresach ochrony. Średnia szkodowość w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 94,4%. Ponadto przedstawiono stronie związkowej nowe propozycje dodatkowej ochrony pracowników od NW PZU w razie wypadku oraz rozwiązania, które polegają na poszerzeniu już istniejących świadczeń o dodatkowe, takie jak leczenie specjalistyczne, leczenie szpitalne małżonka/dziecka, karta apteczna, pakiet nowotwory (nowotwory in situ), ubezpieczenie dziecka od NW i rozszerzenie katalogu ciężkich chorób. Dodatkowo omówiono funkcjonowanie obowiązującej dodatkowej opieki medycznej w różnych wariantach.
Przedstawiciele PZU Życie S.A. zapewnili Dyrekcję HR oraz stronę związkową, że najpóźniej do połowy stycznia 2020 r. przygotują pełną nową ofertę poszerzającą obecnie obowiązujące ubezpieczenie grupowe oraz dodatkowe ubezpieczenia, z którymi pracownicy się zapoznają i podejmą decyzję o przystąpieniu lub pozostaniu na obecnie obowiązujących warunkach ubezpieczenia grupowego typu PPlus.
Strona związkowa przedstawiła przedstawicielom ubezpieczyciela swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące niewypłacania świadczeń pracownikom z tytułu przebytych zabiegów dotyczących zespołu cieśni nadgarstka. Przedstawiciele PZU S.A. zapewnili stronę społeczną, że zabiegi zespołu cieśni nadgarstka nie są ujęte w globalnej tabeli ubezpieczyciela jako przysługujące świadczenie. Wcześniejsze wypłaty z tego tytułu wynikały z błędnej interpretacji schorzenia, które nie było ujęte w tabeli przysługujących świadczeń. Jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom strony związkowej, ubezpieczyciel zapewnił, że jeszcze raz przeanalizuje te sugestie i rozważy w jaki sposób bez jednoczesnej zmiany umów mogłyby te świadczenia być wypłacane.
Obecnie na najbliższe 12 miesięcy obowiązuje ubezpieczenie grupowe PPlus oraz dodatkowa opieka medyczna na dotychczasowych warunkach. Bliższych informacji można uzyskać od przedstawicieli PZU Życie S.A. pełniących dyżury na stołówkach zakładowych.

Umieszczony w Aktualności

« »