Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe (5) została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe (5)


W dniu 14 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło uzgodnienia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

W trakcie negocjacji Dyrekcja zaproponowała stronie związkowej nowe rozwiązanie, tj. wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2019 r. nagród jubileuszowych na zasadach, jakie obowiązują w zakładach TRW Czechowice-Dziedzice. Pierwsza nagroda jubileuszowa byłaby wypłacona za przepracowane 20 lat w wysokości 2 000 zł brutto, a następne wypłacane w cyklach co pięć lat, każdorazowo zwiększając ich wysokość o kolejne 500 zł brutto przy jednoczesnym zaakceptowaniu przez NSZZ “Solidarność” wprowadzenia dla pracowników nagrody w wysokości 600 złotych brutto za 100-procentową frekwencję w pracy w I półroczu (płatną w lipcu 2019 r.) i w wysokości 600 złotych brutto również za 100-procentową frekwencję w II półroczu (płatną w styczniu 2020 r.) oraz zaakceptowaniu podwyżki stawki zasadniczej dla pracowników produkcji o kwotę bazową 100 złotych brutto.
Zespół negocjacyjny Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” nie zaakceptował przedstawionych propozycji przez Dyrekcję. Zdaniem strony związkowej zaproponowana podwyżka kwoty bazowej na poziomie 100 złotych brutto do stawki zasadniczej w znacznym stopniu odbiega do oczekiwań pracowników, którzy oczekują wysokości podwyżki stawki zasadniczej na poziomie, otrzymanym w 2018 roku. Rozwiązania przedstawione przez Dyrekcję dotyczące wprowadzenia nagrody jubileuszowej i nagrody za 100-procentową frekwencję strona społeczna akceptuje, jednak nie może to powodować w procesie podwyżkowym tak małej podwyżki stawki zasadniczej.
Przed wejściem strony związkowej w spór zbiorowy Dyrekcja zwróciła się z prośbą do członków zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” o możliwość spotkania się obu stron celem dalszych negocjacji w dniu 19 grudnia br. Strona związkowa przychyliła się do prośby Dyrekcji.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Organizacja czasu pracy w IRS (2) została wyłączona

Organizacja czasu pracy w IRS (2)


Komisja Zakładowa otrzymuje informacje od pracowników produkcji, że liderzy produkcji w zakładzie poduszek powietrznych nakazują swoim pracownikom wypisywanie urlopów bezpłatnych lub wniosków o wyjścia prywatne w dniach 20 i 21 grudnia br. Przekaz liderów dla nich jest jasny i czytelny, mają to zrobić – innego rozwiązania dla pracowników produkcji rzekomo nie ma.
W tej sprawie Komisja Zakładowa otrzymała zapewnienie ze strony Dyrekcji zakładu poduszek powietrznych, że nie będzie żadnych sytuacji przymuszania i wywierania jakiejkolwiek presji na pracowników produkcji, a pracownicy muszą osobiście i dobrowolnie sami wyrazić taką zgodę.
Jednak z uzyskiwanych informacji wynika, że na liniach produkcyjnych dzieje się to w inny sposób, co tylko potwierdza przekonanie wśród załogi, że nie można w tym przypadku wierzyć w zapewniania Dyrekcji. W związku z powyższym Komisja Zakładowa w dniu 12 grudnia br. zwróciła się do Dyrekcji zakładu poduszek powietrznych o natychmiastowe zaprzestanie takich działań wobec pracowników produkcji.
Informujemy, że w przypadku otrzymywania dalszych tego rodzaju informacji Komisja Zakładowa zwróci się do Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach oraz Zarządu ZF o wyjaśnienie tych okoliczności mających znamiona naruszania prawa pracy. Jednocześnie Komisja Zakładowa przypomniała w swoim stanowisku Dyrekcji, że zgodnie z ustalonym harmonogramem czasu pracy na 2018 r. pracownicy zostali zobowiązani do pozostawienia 5 dni urlopu wypoczynkowego na przerwę świąteczno-noworoczną. W przypadku braku zapewnienia pracy dla pracownika z winy leżącej po stronie pracodawcy, pracownikowi należy się wynagrodzenie tzw. postojowe.
Nie można w jakikolwiek sposób zmuszać pracownika lub go nakłaniać do wzięcia urlopu bezpłatnego lub wyjścia prywatnego, które zdaniem pracodawcy można odrobić w późniejszym okresie pracując po 12 godzin. Zdaniem Komisji Zakładowej jest to naruszenie praw pracowniczych i takie działania nie są zgodne z przepisami Kodeksu Pracy.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE została wyłączona

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE


Dział: Aktualności