Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS


W dniu 8 października 2020 r. odbyło się zaplanowane spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją zakładu poduszek powietrznych. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor HR ZF Automotive Systems Poland.
Podczas spotkania Dyrekcja zakładu poduszek powietrznych ponownie przedstawiła stronie związkowej propozycję podpisania porozumienia dotyczącego zmiany warunków świadczenia pracy i płacy dla pracowników zatrudnionych w grupach Indirect i Salary na 2021 rok. Pracownicy w tym okresie wykonywaliby swoje obowiązki pracownicze pracując na 4/5 etatu, co jednocześnie wiązałoby się ze zmniejszeniem ich wynagrodzenia o 20%.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR IRS


W dniu 1 października 2020 r. odbyło się zaplanowane spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR Zakładu IRS. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Rady Pracowników.
Podczas spotkania Dyrekcja HR zakładu poduszek powietrznych przedstawiła stronie społecznej zmianę harmonogramu pracy dla pracowników na miesiące listopad i grudzień 2020 r. Zaproponowana zmiana harmonogramu spowodowana jest planowaną w dniach 21 i 22 listopada inwentaryzacją w zakładzie oraz zwiększonymi planami produkcyjnymi w listopadzie w porównaniu do zakładanych planów na grudzień.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS


W dniu 28 września 2020 r. odbyło się zaplanowane spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją Zakładu IRS. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor HR w ZF ASP. Podczas spotkania Dyrekcja Zakładu Poduszek Powietrznych przedstawiła stronie związkowej obecną sytuację ekonomiczną, stan zatrudnienia oraz plany produkcyjne na następne miesiące i prognozowane plany na 2021 rok.
Według założeń plany produkcyjne i sprzedaż w 2021 roku prognozowane są na poziomie około 29% mniejszym niż w 2019 roku. W związku z tymi założeniami oraz prowadzonymi transferami linii szycia z hali GST do Rumunii, aby utrzymać stan zatrudnienia i miejsca pracy w zakładzie poduszek. będą musiały zostać podjęte działania restrukturyzacyjne we wszystkich grupach zawodowych pracowników.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności