Posiedzenie Forum Europejskiej Rady Zakładowej ZF AG


W dniu 28 października 2020 r. w formie on-line odbyło się posiedzenie Forum Europejskiej Rady Zakładowej ZF AG. W spotkaniu uczestniczyło dwóch przedstawicieli z zakładu poduszek powietrznych i zakładu pasów bezpieczeństwa w ZF Automotive System Poland w Częstochowie. Z ramienia Zarządu ZF AG w spotkaniu uczestniczyła Sabina Jaskula – członek Zarządu, która przedstawiła obecną sytuację biznesową i ekonomiczną ZF Group, na którą wielki wpływ ma pandemia COVID-19.
Kryzysem zostały dotknięte wszystkie kraje, w którym są zlokalizowane zakłady ZF. We wszystkich zakładach została zmniejszona produkcja i sprzedaż wyrobów. W niektórych zakładach spowolnienie w produkcji trwa do chwili obecnej. Członkowie SC ERZ będący członkami rady nadzorczej przekazali informację, że w trzecim kwartale 2020 r. zanotowano poprawę sytuacji (w porównaniu do roku poprzedniego). Generalnie w zakładach ZF w Europie nie jest tak źle, jak wcześniej prognozował Zarząd ZF. Okazuje się, że w okresie od stycznia do września 2020 r. ZF Group uzyskała ok. 0,5 mld euro zysku.
Raporty członków ERZ z poszczególnych krajów
Polska: Omówiono porozumienie dotyczące postoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru czasu pracy, które zostało podpisane z pracodawcą. Przedstawiono informację dotyczącą przeprowadzonego procesu zwolnień grupowych, sytuację związaną z zatrudnianiem obcokrajowców w obliczu tych zwolnień i nieprzedłużaniu umów terminowych z polskimi pracownikami, nieakceptowalne przez pracowników naliczanie wysokości premii produkcyjnej oraz nadmierną pracę w godzinach nadliczbowych, wprowadzenie pracy zdalnej oraz inne działania w celu zminimalizowania zarażenia się pracowników COVID-19.

Rumunia: W związku z COVID-19 przetestowanych zostało 500 pracowników w zakładzie w Timiszoara, gdzie stwierdzono 35 pozytywnych przypadków. W centrum inżynieryjnym również odnotowano kilka przypadków koronawirusa. Zakupione zostały kamery termowizyjne, jest pomiar temperatury pracowników i wprowadzono szereg innych obostrzeń. Około 10% stanu załogi pracowników musiało odejść. Pod koniec czerwca wraz ze wzrostem produkcji zaczęto zatrudniać nowych pracowników.
Słowacja: Kolejny bardzo słaby rok w produkcji i sprzedaży, redukcja płac o 10%, ale podobnie jak w Polsce jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo nowych zleceń i projektów. W związku z obecną sytuacją pracownicy na Słowacji uważają, że będzie im trudno wynegocjować coś w sprawie podwyżek.
Włochy: Pandemia COVID-19 szaleje i destabilizuje wszystko w kraju. W dalszym ciągu wielu pracowników pracuje w skróconym czasie pracy (tak pracują już od kilku lat). W związku z pandemią został uruchomiony program dobrowolnych odejść i skorzystało z niego 26 osób. Osoby, którym pozostało dwa lub mniej lat do emerytury, dostały odprawy w wysokości 1700 euro miesięcznie wypłacane do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. Została przeprowadzona również redukcja zatrudnienia z 500 pracowników do 270. We włoskich fabrykach cały czas występuje problem z niedoborem i wdrażaniem nowych projektów.
Niemcy: 1 kwietnia w niemieckich zakładach został wprowadzony skrócony czas pracy. Obecnie większość zakładów pracuje normalnie, a nawet w większym stopniu niż to było przewidywane. Przewodniczący ERZ Oliver Moll stwierdził, że w przyszłości prawdopodobnie będą zwolnienia również w Niemczech, poza tym niemieckie zakłady nie przedłużały umów terminowych i rezygnowały z pracowników APT. Na początku roku koncern ZF przewidywał duże zwolnienia wśród pracowników w Niemczech, jak i w innych krajach europejskich. Ale zaraz po niedługim czasie w Niemczech podpisano porozumienie zbiorowe, które obejmuje wszystkich pracowników niemieckich, którym zagwarantowano, że nie będą objęci zwolnieniami przez najbliższe dwa lata.
Węgry: Pracownicy przez okres trzech miesięcy nie pracowali, za ten okres otrzymywali płacę podstawową, która była dofinansowana przez państwo, mało nowych projektów.
Portugalia: Ograniczenie zarobków pracowników do ok. 70%, produkcja na przyzwoitym poziomie. Pracownicy dodatkowo otrzymują 25 euro premii za brak absencji chorobowej w danym miesiącu.
Czechy: Na wiosnę zrezygnowano ze wszystkich pracowników tymczasowych. W tym okresie produkcja była ograniczona do 80%. Część pracowników pracowało za 75% swojego wynagrodzenia, następnie udało się wypłacać pracownikom 85%, czyli więcej niż obowiązujące prawo. W tej chwili produkcja jest na poziomie normalnym. Rozpoczyna się proces negocjowania nowej umowy zbiorowej. Sytuacja związana z COVID-19 w Czechach jest krytyczna. Zachorowalność jest największa w Europie.
Pod koniec spotkania przewodniczący ERZ Oliver Moll przekazał informacje dotyczące podjęcia decyzji o zamknięciu jednego z zakładów w Wielkiej Brytanii. Część z pracowników znajdzie zatrudnienie w innej lokalizacji zakładu ZF, pozostali pracownicy postanowili rozwiązać umowy za porozumieniem stron. Niestety, nie było żadnych przedstawicieli załogi, aby rozmawiać z pracodawcą na temat sytuacji tego zakładu. Kierownictwo zakładu postanowiło nie rozmawiać z przedstawicielami Rady Europejskiej.
Przedstawiciel ERZ z czeskich zakładów przedstawił ważny temat związany ze zwolnieniami w ZF Group. Jak wspomniano wcześniej, zarząd ZF na początku roku przekazał informację o przewidywanych dużych zwolnieniach w Niemczech, jak i w innych krajach europejskich. W niedługi czas po ukazaniu się tej informacji niespodziewanie podpisano porozumienie zbiorowe, które obejmuje wszystkich pracowników niemieckich z gwarancją, że nie będą objęci zwolnieniami przez najbliższe dwa lata. Nasuwa się oczywiste pytanie innych pracowników zakładów ZF Group w Europie, czy zwolnienia pracowników w zakładach ZF będą dotyczyć tylko innych krajów niż Niemcy?

Umieszczony w Aktualności

« »