Najbliższe zaplanowane spotkania


Na dzień 28 października 2020 r. zostało zaplanowane posiedzenie Forum Europejskiej Rady Zakładowej ZF Friedrichshafen AG. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele poszczególnych zakładów ZF w Europie. Z ramienia pracodawcy w posiedzeniu Forum ERZ uczestniczyć będzie Sabine Jaskula – członek Zarządu ZF Friedrichshafen AG.
Na 10 listopada 2020 r. zostało zaplanowane z kolei pierwsze spotkanie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją, rozpoczynające proces podwyżkowy na 2021 rok dla pracowników zatrudnionych w ZF Automotive Systems Poland sp. z o.o. w Częstochowie. Informacje z wyżej wymienionych spotkań będziemy przekazywać za pośrednictwem odrębnych komunikatów.

Umieszczony w Aktualności

« »