Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS dotyczące premii produkcyjnej została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS dotyczące premii produkcyjnej


W dniu 21 kwietnia 2021 r. z inicjatywy NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją Zakładu IRS. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor HR w ZF ASP w Częstochowie oraz Dyrektor Finansowy.
Spotkanie dotyczyło obecnego naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej przez Pracodawcę. Członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przedstawili Dyrekcji Zakładu IRS uwagi i spostrzeżenia pracowników dotyczące stosowanych obecnie kryteriów i wskaźników do naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej. Zdaniem pracowników wysokości premii produkcyjnej są niezadowalające w stosunku ich zaangażowania i wysiłku włożonego do wykonania i zrealizowania zakładanych celów produkcyjnych.
Dyrekcja IRS przedstawiła informację, że w obecnym okresie wpływ na wysokość premii produkcyjnej ma wiele czynników niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaną produkcją i sprzedażą. M.in. około 200 osób jest nieobecnych w pracy oraz w związku z transferami linii szycia zakład będzie miał nadwyżkę pracowników etatowych. W związku z tym Dyrekcja podjęła decyzję, że w kwietniu 39 pracownikom nie zostaną przedłużone umowy terminowe, a w maju takie ryzyko będzie dotyczyło 70 osób.
Zdaniem strony związkowej prowadzenie takiej polityki kadrowej Dyrekcji w stosunku do pracowników etatowych jest szkodliwe i w przyszłości zakład będzie borykał się z naborem do pracy nowych pracowników. Ponadto, jak wygląda wcześniejsze zapewnienie pracowników przez Dyrekcję, że wszystkie działania podejmowane w okresie trwającej pandemii Covid-19 są w celu utrzymania miejsc pracy a nawet ich zwiększenia?
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia Wielkanocne A.D. 2021 została wyłączona

Życzenia Wielkanocne A.D. 2021


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Uzgadnianie Regulaminów Pracy i Wynagradzania została wyłączona

Uzgadnianie Regulaminów Pracy i Wynagradzania


W dniu 24 marca 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie zainicjowało proces konsultacji w celu uzgodnienia i wprowadzenia w życie nowych zapisów do obowiązujących już Regulaminów Pracy i Wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w zakładach ZF Automotive Systems Poland.
W pierwszej kolejności omówiono wstępne zapisy, które będą wprowadzone do Regulaminu Pracy. Przygotowany przez Dyrekcję HR wstępny projekt Regulaminu Pracy zawierający także postulaty strony związkowej zostanie skonsultowany z Działem Kadr, a następnie przedstawiony NSZZ „Solidarność” do akceptacji lub wprowadzenia dodatkowych ewentualnych korekt. Strona związkowa przyjęła propozycję Dyrekcji HR w sprawie przedstawionego planu pracy nad nową treścią Regulaminu Pracy. Obie strony zadeklarowały, że po zakończeniu prac nad nowym regulaminem Pracy przystąpią do prac nad Regulaminem Wynagradzania.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności