Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zwolnienia grupowe (cd.) została wyłączona

Zwolnienia grupowe (cd.)


W dniu 24 czerwca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące konsultacji w celu uzgodnienia treści porozumienia dotyczącego zasad postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia.
Podczas spotkania obie strony przedstawiły swoje stanowiska dotyczące treści, które winny być zawarte w porozumieniu. Pracodawca zobowiązał się uwzględnić proponowane przez stronę związkową kryteria socjalne i inne. Proponowane przez Komisję Zakładową zapisy dotyczące m.in. liczby zwalnianych pracowników, kryteriów doboru pracowników do zwolnienia, kolejności zwolnień i terminów dokonywania wypowiedzeń oraz możliwości skorzystania przez pracowników będących w wieku przedemerytalnym z rozwiązania umowy o pracę za porozumiem stron z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy zostaną uwzględnione i przesłane w dniu jutrzejszym stronie społecznej do konsultacji i ewentualnego podpisania porozumienia, które zaplanowano na dzień 29 czerwca br. o godz. 12.00. Podczas dzisiejszego spotkania obie strony wyraziły wolę do kontynuacji dalszych konsultacji i podpisania wspólnie wypracowanego porozumienia.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zwolnienia grupowe (cd.) została wyłączona

Zwolnienia grupowe (cd.)


W dniu 23 czerwca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące konsultacji w celu wypracowania i uzgodnienia treści porozumienia dotyczącego zasad postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia.
Podczas spotkania omówiono dwa projekty Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” dotyczące treści porozumienia oraz uruchomienia Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników nabywających prawa emerytalne w okresie do 4 lat. Spotkanie nie doprowadziło do uzgodnienia i podpisania żadnego porozumienia dotyczącego zarówno liczby zwalnianych pracowników, kryteriów doboru pracowników do zwolnienia, kolejności zwolnień i terminów dokonywania wypowiedzeń, nie uzgodniono również zasad wprowadzenia proponowanego przez stronę związkową Programu Dobrowolnych Odejść.
Obie strony dzieli zbyt duża różnica w swoich przedstawianych stanowiskach. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” Pracodawca nie wykazuje dobrej woli i chęci zawarcia kompromisowych porozumień dotyczących przyszłości pracowników zatrudnionych w zakładach poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa w Częstochowie.
Następne spotkanie, prawdopodobnie tzw. ostatniej szansy, zaplanowano na dzień 24 czerwca o godz. 14.00.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zwolnienia grupowe (cd.) została wyłączona

Zwolnienia grupowe (cd.)


W dniu 16 czerwca 2020 r. członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” uczestniczyli w kolejnym spotkaniu z Dyrekcją HR ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, którego tematem było uzgodnienie porozumienia dotyczącego przyjęcia kryteriów doboru pracowników do rozpoczętego przez Pracodawcę procesu dokonywania wypowiedzeń umów o pracę w trybie zwolnień grupowych.
Podczas spotkania omówiono także projekt Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przesłany Pracodawcy dotyczący uruchomienia Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników nabywających prawa emerytalne w okresie do 4 lat. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” poinformowała Dyrekcję HR, że w dniu 15 czerwca br. zwróciła się z pismem do Zarządu ZF o podjęcie decyzji zaprzestania przez Dyrekcję ZF ASP w Częstochowie prowadzenia zwolnień grupowych dla pracowników zatrudnionych w zakładach poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa w Częstochowie.
Podczas spotkania nie uzgodniono i nie podpisano żadnego porozumienia dotyczącego liczby zwalnianych pracowników, kryteriów doboru pracowników do zwolnienia, kolejności zwolnień i terminów dokonywania wypowiedzeń oraz nie uzgodniono zasad wprowadzenia proponowanego przez stronę związkową Programu Dobrowolnych Odejść.
Informujemy, że następne spotkanie w niniejszej sprawie zostało zaplanowane na wtorek 23 czerwca br. na godzinę 11.00.

Dział: Aktualności