Posiedzenie Forum ERZ ZF Group i ERZ Wabco


W dniu 6 maja 2021 r. odbyło się w formie on-line wspólne posiedzenie delegatów Europejskiej Rady Zakładowej ZF Group z delegatami Europejskiej Rady Zakładowej Wabco. W posiedzeniu Forum ERZ uczestniczyli delegaci z większości krajów, gdzie znajdują się zakłady ZF. Spotkanie prowadził przewodniczący ERZ ZF Oliver Moll wspólnie z przedstawicielami niemieckiego IG Metall.
Polskie zakłady ZF ASP reprezentowali Arkadiusz Hamara z IRS oraz Damian Czurak z SBS. W pierwszej części konferencji Wilhelm Rehm z Zarządu ZF AG Friedrichshafen, przedstawił sytuację dotyczącą przejęcia firmy Wabco, które zostało przeprowadzone w celu wzmocnienia pozycji ZF Group w segmencie aut użytkowych. Wabco będzie połączone z obecną dywizją T, a proces integracji i zmian strukturalnych potrwa jeszcze przez rok. Firma Wabco posiada również zakłady w Polsce w okolicach Wrocławia, gdzie zatrudnia ok. 2 300 pracowników, natomiast w całej Europie ponad 16 000 osób.
Następnie przedstawiciel Zarządu ZF odpowiadał na pytania członków Forum ERZ ZF Group. Zostały omówione plany związane z przenoszeniem produkcji z zakładu pasów w Częstochowie na Ukrainę (pierwsze linie już zostały wytransferowane). Obecnie w Zarządzie ZF Group nie ma jedności w przyjęciu jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Ponownie będą analizowane wszystkie zagrożenia związane z tymi transferami, m.in. dotyczące możliwości zakłócenia łańcuchu dostaw. Spowodowane jest to ze względu na niestabilną sytuację międzynarodową zaistniałą pomiędzy Ukrainą i Rosją.
Następnie Frank Iver z HR omówił obecną sytuację finansową firmy. Rok 2020 zamknięty został dużo lepszym wynikiem niż wcześniej przewidywano. Wynikło to z dużych wzrostów sprzedaży od września do końca roku. Generalnie sprzedaż i produkcja w drugiej połowie 2020 roku była lepsza niż w 2019 roku. Zdaniem F. Ivera ZF Group zachowało płynność finansową i przeszło przez kryzys “suchą nogą”. Niestety, aby to osiągnąć musiało dojść do redukcji wśród załóg w poszczególnych zakładach oraz wygenerowania znacznych oszczędności. Pomimo pandemii przeznaczono duże środki finansowe na badania i rozwój, 7,7% ze sprzedaży w 2020 r. Jednocześnie przeznaczono mniejsze środki finansowe na nowe inwestycje i nowe programy.
Obecnie prognozuje się, że rynek samochodów osobowych dopiero w 2023 roku osiągnie poziom z 2019. Niewiele gorzej zapowiada się koniunktura rynku samochodów użytkowych powyżej 6 ton. Jednym z zagrożeń dla firmy jest zbyt szybki wzrost działu aut elektrycznych w rynku, który do 2030 roku przewidywany jest na poziomie 50%. Zarząd ZF Group obawia się że pomimo dużych nakładów finansowych nie będziemy w stanie zdążyć dostosować się do nowych trendów, a część pracowników z zakładów gdzie produkuje się podzespoły do silników spalinowych może utracić pracę. Założony i przyjęty plan na 2021 rok realizowany jest obecnie powyżej tego, co zakładano w 2020 roku. Przewiduje się zrealizowanie sprzedaży na poziomie od 37 do 39 mld euro, czyli więcej niż przed pandemią w 2019 roku.
Następnie delegaci przedstawili swoje raporty krajowe. Sytuacja w wielu zakładach ZF w Europie jest podobna. Pracowita była końcówka roku 2020, następowały redukcje załóg, występują problemy z komponentami elektronicznymi. Na dzień dzisiejszy produkcja zaczyna powoli wzrastać, ale zatrudnianie odbywa się tylko przez agencje pracy tymczasowej. Ostatnią część obrad Forum ERZ poświęcono na dyskusję nad kształtem nowego porozumienia z Pracodawcą, które będzie dotyczyło funkcjonowania połączonej Europejskiej Rady Zakładowej ZF Group i ERZ Wabco.

Umieszczony w Aktualności

« »