Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rozpoczęcie procesu podwyżkowego została wyłączona

Rozpoczęcie procesu podwyżkowego


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje wszystkich pracowników, że na dzień 19 listopada 2019 r. zostało zaplanowane pierwsze spotkanie z pracodawcą dotyczące rozpoczęcia negocjacji podwyżkowych dla pracowników zatrudnionych z ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie. Strona związkowa pismem z 14 października br. wystąpiła z inicjatywą rozpoczęcia procesu podwyżkowego dla pracowników na 2020 rok.
O efektach rozmów negocjacyjnych będziemy informować za pośrednictwem odrębnych komunikatów.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Umowa na czas określony została wyłączona

Umowa na czas określony


W związku z licznymi zapytaniami wyjaśniamy wątpliwości związane z umowami o pracę na czas określony (art. 25.1 Kodeksu Pracy).
Najbardziej charakterystyczną cechą umowy o pracę na czas określony jest to, ze zawiera się ją – co do zasady – na pewien z góry znany okres. Umowa na czas określony rozwiązuje się więc z nadejściem oznaczonego terminu, przy czym skutek ten następuje bez podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynności prawnych, w szczególności bez składania oświadczeń o wypowiedzeniu czy rozwiązaniu umowy. Jednocześnie ustawodawca stwarza możliwość rozwiązania umowy przed nadejściem oznaczonego terminu z zachowaniem okresu wypowiedzenia, z art. 52 Kodeksu Pracy oraz za porozumieniem stron.
Obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy nie zawierają wymogu informowania pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę na czas określony o możliwości “przedłużenia” zatrudnienia (zawarcia nowej umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony). Pracodawca w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę na czas określony ma możliwość podziękowania pracownikowi za dotychczasową współpracę i wydania mu świadectwa pracy. Tylko jego dobrą wolą będzie więc powiadomienie podwładnego o tym, że umowa na czas określony nie zostanie przedłużona po jej zakończeniu.
Pracownik z kolei również nie musi powiadamiać pracodawcy o tym, że nie będzie chciał z nim przedłużyć umowę o pracę po zakończeniu okresu jej trwania. Nie poniesie żadnych konsekwencji, jeśli nie podpisze zaproponowanej mu umowy o pracę po ustaniu stosunku pracy wynikającego z wcześniej zawartej umowy terminowej.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Co wywalczyła “Solidarność” w ostatnich czterech latach została wyłączona

Co wywalczyła “Solidarność” w ostatnich czterech latach


Dział: Aktualności