Rzeczywistość deklaracji współpracy przez MOZ


W przekazie skierowanym do pracowników zatrudnionych w zakładach IRS i SBS ZF ASP w Częstochowie Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników ZF Polska przedstawiła swoją genezę oraz informację, jakie lokalizacje zakładów ZF w Polsce objęła swoim działaniem w celu poprawy wynagrodzeń pracowników, warunków pracy oraz stosunków pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi.
W swoim przekazie kierowanym do pracowników Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników ZF Polska informuje także, że nie powstała na złość Pracodawcy, ani tym bardziej, by walczyć z “Solidarnością”. Jednocześnie deklaruje chęć podjęcia współpracy z “Solidarnością” czy też jakimkolwiek innym związkiem zawodowym.
Zdaniem pracowników zrzeszonych w NSZZ “Solidarność” te zapewnienia mijają się z prawdą, fakty tego nie potwierdzają. NSZZ “Solidarność”, tak jak i każdy inny związek zawodowy, posiada swoje struktury i działa w oparciu o Ustawę o związkach zawodowych oraz inne akty prawne obowiązujące w naszym kraju. Praca osób delegowanych do pracy związkowej jest nie tylko odpowiedzialna, ale także musi być przede wszystkim nakierowana na niesienie pomocy oraz pozytywne rozwiązywanie przeróżnych problemów dotyczących pracowników w relacji z Pracodawcą. Działania podejmowane przez przedstawicieli MOZ Pracowników ZF Polska na zakładach IRS i SBS w Częstochowie wręcz zaprzeczają temu. Zdaniem wielu pracowników przedstawiciele nowego związku swoją działalność związkową skupili wyłącznie na walce z NSZZ “Solidarność”. Przekazywanie zmanipulowanych, nieprzychylnych i nieprawdziwych komentarzy dotyczących walki o tzw. “stołki” (Pytanie: jakie? Każda osoba oddelegowana do pracy związkowej ma wypłacane wynagrodzenie od Pracodawcy w postaci ryczałtu, takie samo, czy ktoś reprezentuje NSZZ “Solidarność” czy inny związek, jak np. MOZ Pracowników ZF).
Nieuzasadnione krytykowanie działalności NSZZ “Solidarność”, pozyskiwanie nowych członków poprzez przekazywanie pracownikom gotowych druków o rezygnacji z członkostwa w “S”, a nawet rozrzucanie ich w dużych ilościach na stołówkach zakładowych – takie działania przedstawicieli nowego związku są nie do zaakceptowania. Chodzenie do związkowców NSZZ “Solidarność” z wspomnianymi “gotowcami” to raczej działanie przeciw NSZZ “Solidarność”, a nie deklarowana chęć współpracy. Pytanie: czemu takie działania mają służyć? Bo na pewno nie współpracy związkowej.
Współpraca związkowa ma polegać na skutecznej wymianie informacji, koordynowaniu działań oraz obopólnego wzajemnego wsparcia organizacji związkowych w celu zapewnienia coraz to większej poprawy warunków pracy oraz płacy dla pracowników zatrudnionych w naszych zakładach. Przedstawiciele MOZ Pracowników Polska ZF informują natomiast, że jedynym pozytywnym rozwiązaniem dla pracowników jest wystąpienie z NSZZ “Solidarność” i wstąpienie w szeregi MOZ Pracowników ZF Polska, zapewniając, że jako jedyni mogą osiągnąć więcej niż inne związki, a w szczególności NSZZ “Solidarność”. Służy temu drukowanie i rozpowszechnianie druków o rezygnacji z członkowstawa w “Solidarności” i wstąpieniu do MOZ. Zdaniem Komisji Zakładowej wizerunek związku wśród pracowników zrzeszonych i niezrzeszonych powinien być oceniany na podstawie dotychczasowej działalności, dla załogi i zakładu, a nie polegać na uprawianiu propagandy sukcesu, która w rzeczywistości może okazać się zupełnie bez pokrycia.
W związku z powyższym NSZZ “Solidarność” będzie z uwagą śledzić i przyglądać się skutecznemu działaniu MOZ Pracowników ZF Polska w swojej działalności związkowej na rzecz poprawy warunków pracy i płacy naszych pracowników. Na razie działalność MOZ Pracowników ZF Polska w Częstochowie polega tylko na prowadzeniu walki z NSZZ “Solidarność”.
Organizowanie się pracowników poprzez wstępowanie do związków zawodowych jest dobrem i przywilejem pracownika. Pozwala organizacjom związkowym rzeczywiście bardziej skutecznie i efektywnie działać w stosunku do Pracodawcy. Jednocześnie działania i postępowania podejmowane przez przedstawicieli MOZ Pracowników ZF Polska wobec NSZZ “Solidarność” nie są tego przykładem. Są to działania destrukcyjne, które będą powodować tylko narastanie niepotrzebnych konfliktów pomiędzy pracownikami.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” zawsze deklaruje gotowość do podjęcia współpracy z przedstawicielami różnych związków zawodowych. Jednak nie na warunkach stawianych przez przedstawicieli MOZ Pracowników ZF Polska. Współpraca związkowa ma być merytoryczna i polegać na wypracowaniu konkretnych wspólnych stanowisk oraz prowadzeniu swojej działalności związkowej skupionej tylko i wyłącznie dla uzyskania i zapewnienia lepszych warunków pracy i płacy dla zatrudnionych pracowników. Jako NSZZ “Solidarność” stanowczo sprzeciwiamy się tworzeniu jakichkolwiek podziałów wśród pracowników, m.in. ze względu na poglądy, jak i przynależność związkową. W rezultacie bowiem takie działania mogą doprowadzić w przyszłości do nieosiągnięcia żadnych korzyści dla pracowników.

Umieszczony w Aktualności

« »