Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


W dniu 23 marca 2020 r. odbyło się zaplanowane spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF ASP w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Rady Pracowników.
Podczas spotkania Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie przedstawiła propozycję pakietu, który miałby na celu złagodzenie skutków kryzysu dla działalności finansowej i utrzymanie miejsc pracy w zakładach ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie. Dyrekcja ZF ASP zaproponowała stronie związkowej, by z dniem 1 kwietnia br. wprowadzić 12-miesięczny okres rozliczeniowy.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Jak oddać pracownikowi dzień wolny za nadgodziny? została wyłączona

Jak oddać pracownikowi dzień wolny za nadgodziny?


Udzielenie pracownikowi czasu wolnego od pracy w zamian za pracę w nadgodzinach może mieć miejsce albo na wniosek pracownika, albo bez jego wniosku z inicjatywy pracodawcy (art. 151(2) Kodeksu pracy). W pierwszym przypadku udziela się czasu wolnego w wymiarze równoważnym liczbie godzin nadliczbowych, natomiast w drugim przypadku w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych.
Pracownik może sam wskazać we wniosku termin, w którym chce odebrać czas wolny. Ostatecznie jednak termin jest uzgadniany z pracodawcą.
Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także, jak podaliśmy wyżej, bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Co ważne, nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop z powodu epidemii koronawirusa? została wyłączona

Czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop z powodu epidemii koronawirusa?


Wiele firm nie zdążyło się przygotować na stan zagrożenia epidemicznego. Walka z koronawirusem naraża je na straty finansowe. Zdarzają się pracodawcy, którzy ze względów oszczędnościowych nakłaniają pracowników do brania urlopu. Zdarzają się też pracownicy, którzy godzą się na urlop i składają wnioski o wolne. Robią to, ponieważ nie znają swoich praw w związku z koronawirusem.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” przypomina, że wysłanie pracownika na urlop z powodu tymczasowego zamknięcia zakładu pracy jest niezgodne z prawem.
Urlop jest świadczeniem, którego pracodawca udziela w porozumieniu z pracownikiem. Wyjątek stanowią: tzw. urlop zaległy (przysługujący na mocy art. 168 Kodeksu pracy) lub urlop w okresie wypowiedzenia (art. 167[1] Kodeksu pracy), kiedy to pracodawca może jednostronnie zdecydować o tym, że pracownik będzie wykorzystywał urlop.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności