Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wybory do władz statutowych NSZZ „Solidarność” na kadencję 2023-2028 została wyłączona

Wybory do władz statutowych NSZZ „Solidarność” na kadencję 2023-2028


Komisja Wyborcza OZ NSZZ „Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie ustaliła kalendarz wyborczy dotyczący wyborów na kadencję 2023-2028.
Informujemy, że w dniach od 2 do 15 stycznia 2023 r. w siedzibie Komisji Zakładowej (pok. 300G) można składać zgłoszenia członków Związku jako kandydatów na delegatów w wyborach w poszczególnych okręgach wyborczych. Wybory poprzez głosowanie w sposób tajny zostaną przeprowadzone w dniach od 17 stycznia do 3 lutego 2023 roku.
Komisja Wyborcza ustaliła następujące okręgi wyborcze:
– Okręg wyborczy nr 1 – Pracownicy produkcji zakład IRS (BU1 i BU2)
– Okręg wyborczy nr 2 – Pracownicy produkcji zakład IRS (BU3, BU4 i BU6
– Okręg wyborczy nr 3 – Pozostali pracownicy zatrudnieni w innych działach w zakładzie IRS
– Okręg wyborczy nr 4 – Pracownicy zatrudnieni w zakładzie SBS przy ul. Legionów 63
– Okręg wyborczy nr 5 – Pracownicy zatrudnieni w zakładzie SBS hala LEOPLAST.
Obowiązujący klucz wyborczy regulujący liczbę delegatów na kadencję 2023-2028, przypadających na poszczególne okręgi wyborcze, to 1 delegat na każde rozpoczęte 25 członków związku zawodowego zatrudnionych w poszczególnym okręgu wyborczym.
Termin Zakładowego Zebrania Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie zostanie ustalony po przeprowadzeniu wyborów na funkcje delegatów i zostanie podany przez Komisję Wyborczą w odrębnym komunikacie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok została wyłączona

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Poczęstunek organizowany przez Pracodawcę została wyłączona

Poczęstunek organizowany przez Pracodawcę


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” zwróciła się do Dyrekcji Zakładu Poduszek Powietrznych i Pasów Bezpieczeństwa z wnioskiem dotyczącym uwzględnienia wszystkich pracowników do otrzymania „słodkości”, również tych pracowników, którzy z różnych przyczyn będą nieobecnymi w pracy w dniach ich wydawania, tj. 13 grudnia w zakładzie IRS i 14 grudnia 2022 r. w zakładzie SBS.
Pracodawca wyjaśnił Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”, że obecna forma poczęstunku w formie wydawania pracownikom “słodkości” jest zastępstwem za organizowane w ubiegłych latach poczęstunki na stołówkach zakładowych, z których również mógł skorzystać tylko obecny w tym dniu w pracy pracownik. Zdaniem Pracodawcy obecne przepisy skarbowe nie pozwalają na wydawanie pracownikom paczek świątecznych bez ich opodatkowania. W związku z tym proponowana przez Pracodawcę obecna forma w postaci skorzystania ze “słodkości” jest także przeznaczona tylko dla pracowników (wszystkich etatowych ZF oraz współpracujących z firmą), którzy są obecni w tym dniu w pracy.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności