Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR IRS


W dniu 23 kwietnia 2021 r. o godz. 9:30 odbyło się zorganizowane przez Dyrekcję HR IRS spotkanie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. Podczas spotkania Dyrekcja przedstawiła stronie społecznej obecną sytuację dotyczącą spadku produkcji w Zakładzie Poduszek Powietrznych, która wynika z nagłych niespodziewanych redukcji zamówień ze strony większości klientów.
Nieoczekiwane spadki zamówień związane są z przestojami podejmowanymi przez producentów samochodów wynikającymi z braku odpowiednich komponentów wykorzystywanych do produkcji aut, m.in. braku półprzewodników. Obecne zamówienia kształtują się na poziomie mniejszym od zakładanych planów o 30% w tygodniu 17, o 20% w tygodniu 18, o 11% w tygodniu 19 oraz o 9% w tygodniu 20. Z powodu tak nagłej i nieoczekiwanej redukcji zamówień Pracodawca nie będzie w stanie w tym okresie zapewnić pracy dla wszystkich obecnie pracowników zatrudnionych w zakładzie poduszek.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją SBS


W dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 22:15 odbyło się zorganizowane przez Dyrekcję SBS spotkanie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” i przedstawicielami Rady Pracowników. Podczas spotkania Dyrekcja przedstawiła i omówiła stronie społecznej obecną sytuację dotyczącą spadku produkcji w Zakładzie Pasów Bezpieczeństwa, która wynika z nagłych niespodziewanych redukcji zamówień ze strony większości klientów.
Nieoczekiwane spadki zamówień związane są z przestojami podejmowanymi przez producentów samochodów, wynikającymi z braku odpowiednich komponentów wykorzystywanych do produkcji aut. Na obecną chwilę na przypadający okres końca kwietnia i początku maja br. Pracodawca nie będzie w stanie zapewnić pracy dla wszystkich pracowników. W związku z tym Dyrekcja SBS podjęła na ten okres decyzję dotyczącą ograniczenia czasu pracy dla pracowników APT, w tym obcokrajowców (obecnie zatrudnionych jest około 450 pracowników APT, w tym 149 obcokrajowców), wykorzystywania przez pracowników etatowych urlopów zaległych za 2020 r. oraz umożliwienia pracownikom wydłużenia weekendów poprzez wykorzystywanie urlopu bieżącego.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS dotyczące premii produkcyjnej została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS dotyczące premii produkcyjnej


W dniu 21 kwietnia 2021 r. z inicjatywy NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją Zakładu IRS. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor HR w ZF ASP w Częstochowie oraz Dyrektor Finansowy.
Spotkanie dotyczyło obecnego naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej przez Pracodawcę. Członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przedstawili Dyrekcji Zakładu IRS uwagi i spostrzeżenia pracowników dotyczące stosowanych obecnie kryteriów i wskaźników do naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej. Zdaniem pracowników wysokości premii produkcyjnej są niezadowalające w stosunku ich zaangażowania i wysiłku włożonego do wykonania i zrealizowania zakładanych celów produkcyjnych.
Dyrekcja IRS przedstawiła informację, że w obecnym okresie wpływ na wysokość premii produkcyjnej ma wiele czynników niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaną produkcją i sprzedażą. M.in. około 200 osób jest nieobecnych w pracy oraz w związku z transferami linii szycia zakład będzie miał nadwyżkę pracowników etatowych. W związku z tym Dyrekcja podjęła decyzję, że w kwietniu 39 pracownikom nie zostaną przedłużone umowy terminowe, a w maju takie ryzyko będzie dotyczyło 70 osób.
Zdaniem strony związkowej prowadzenie takiej polityki kadrowej Dyrekcji w stosunku do pracowników etatowych jest szkodliwe i w przyszłości zakład będzie borykał się z naborem do pracy nowych pracowników. Ponadto, jak wygląda wcześniejsze zapewnienie pracowników przez Dyrekcję, że wszystkie działania podejmowane w okresie trwającej pandemii Covid-19 są w celu utrzymania miejsc pracy a nawet ich zwiększenia?
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności