Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Uzgadnianie Regulaminu Pracy została wyłączona

Uzgadnianie Regulaminu Pracy


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że pomimo odbytych czterech spotkań z Dyrekcją HR do chwili obecnej nie zostało osiągnięte porozumienie dotyczące uzgodnienia i wprowadzenia nowych zapisów do obowiązującego Regulaminu Pracy dla pracowników zatrudnionych w zakładach ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie.
Przygotowany przez Dyrekcję HR wstępny projekt Regulaminu Pracy nie uwzględnia wszystkich postulatów zgłoszonych przez stronę związkową. W związku z powyższym NSZZ “Solidarność” we współpracy z Biurem Prawnym Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” opracowała i przedstawiła korekty do proponowanego przez Pracodawcę projektu Regulaminu Pracy. M.in. strona związkowa proponuje unormowanie zapisów dotyczących planowania urlopów oraz ewentualnych zmian harmonogramów czasu pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. W przypadku nieuzgodnienia nowych zapisów Regulaminu Pracy w dalszym ciągu będą obowiązywały obecne. O postępach w tworzeniu nowego Regulaminu Pracy będziemy informować na bieżąco.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Odbiór voucherów została wyłączona

Odbiór voucherów


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland informuje wszystkich zainteresowanych, że od poniedziałku, tj. 5 lipca 2021 r. w biurze KZ (lok. 300G) można odbierać (wyłącznie osobiście) zakupione vouchery.
Odbiór voucherów jest możliwy dopiero wówczas, gdy zostały one opłacone stosownym przelewem na wskazany rachunek bankowy. Jednocześnie przypominamy, że do każdego vouchera (zarówno dla apartamentu jak i domku) przypisany jest jednorazowy kod, który należy użyć podczas aktywacji vouchera.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją SBS


W dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 odbyło się zorganizowane przez Dyrekcję SBS spotkanie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. Podczas spotkania Dyrekcja przedstawiła stronie społecznej obecną sytuację dotyczącą spadku produkcji w Zakładzie Pasów Bezpieczeństwa, która wynika z nagłych niespodziewanych redukcji zamówień ze strony większości klientów.
Nieoczekiwane spadki zamówień związane są z przestojami podejmowanymi przez producentów samochodów, wynikającymi z braku odpowiednich komponentów wykorzystywanych do produkcji aut. Na obecną chwilę na przypadający okres końca czerwca oraz lipca i sierpnia br. Pracodawca nie będzie w stanie zapewnić pracy dla wszystkich pracowników. W związku z tym Dyrekcja SBS podjęła decyzję dotyczącą ograniczenia czasu pracy dla pracowników APT, w tym także dla obcokrajowców oraz zwraca się z apelem i prośbą do pracowników o wykorzystywanie bieżących urlopów wypoczynkowych w celu wydłużenia weekendów i przeznaczenia ich na dłuższy odpoczynek. Dyrekcja ma nadzieję, że w związku ze spadkiem zamówień w przypadającym okresie wakacyjnym wszyscy pracownicy nie powinni mieć problemów z wykorzystaniem swojego urlopu wypoczynkowego w tym okresie.
Sytuacja jest dynamiczna i aktualizowana przez Pracodawcę na bieżąco. We wrześniu br. prawdopodobnie istnieje możliwość powrotu do większej produkcji, co będzie się wiązało z uruchomieniem rekrutacji i naborem nowych pracowników APT.

Dział: Aktualności