Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok została wyłączona

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Poczęstunek organizowany przez Pracodawcę została wyłączona

Poczęstunek organizowany przez Pracodawcę


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” zwróciła się do Dyrekcji Zakładu Poduszek Powietrznych i Pasów Bezpieczeństwa z wnioskiem dotyczącym uwzględnienia wszystkich pracowników do otrzymania „słodkości”, również tych pracowników, którzy z różnych przyczyn będą nieobecnymi w pracy w dniach ich wydawania, tj. 13 grudnia w zakładzie IRS i 14 grudnia 2022 r. w zakładzie SBS.
Pracodawca wyjaśnił Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”, że obecna forma poczęstunku w formie wydawania pracownikom “słodkości” jest zastępstwem za organizowane w ubiegłych latach poczęstunki na stołówkach zakładowych, z których również mógł skorzystać tylko obecny w tym dniu w pracy pracownik. Zdaniem Pracodawcy obecne przepisy skarbowe nie pozwalają na wydawanie pracownikom paczek świątecznych bez ich opodatkowania. W związku z tym proponowana przez Pracodawcę obecna forma w postaci skorzystania ze “słodkości” jest także przeznaczona tylko dla pracowników (wszystkich etatowych ZF oraz współpracujących z firmą), którzy są obecni w tym dniu w pracy.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Dodatkowe świadczenie z ZFŚS została wyłączona

Dodatkowe świadczenie z ZFŚS


Informujemy wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, że w bieżącym roku pozostały niewykorzystane znaczne środki finansowe na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
W związku z tym związki zawodowe posiadające swoich przedstawicieli w komisji ZFŚS wystąpiły z wnioskiem dotyczącym rozdysponowania tych środków i wypłat dodatkowych świadczeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF ASP wraz z wypłatą za listopad, tak aby pracownicy jeszcze przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia mogli ucieszyć się z dodatkowych środków finansowych.
Niestety, z przykrością informujemy, że komisja ZFŚS została poinformowana przez biuro prawne, że obecnie obowiązujący Regulamin ZFŚS nie pozwala na wypłatę przez Pracodawcę takich dodatkowych świadczeń bez potrącania składek na ZUS. Ponadto, zdaniem prawników ze względu na zapisy w Regulaminie obecnie nie ma możliwości, aby pracownikom można było wypłacić jednakowe dodatkowe świadczenie bez uwzględnienia ich sytuacji materialnej i rodzinnej, tak jak stanowią to przepisy ustawy o ZFŚS.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności