Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie dotyczące procesu podwyżkowego została wyłączona

Spotkanie dotyczące procesu podwyżkowego


W dniu 29 września 2021 r. odbyło się drugie spotkanie Dyrekcji Zakładu Poduszek Powietrznych oraz Pasów Bezpieczeństwa z członkami zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. W spotkaniu uczestniczył również Prezes Zarządu ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o.
Dyrekcja IRS i SBS podtrzymała wcześniej przedstawioną propozycję podwyżki w wysokości kwoty bazowej na poziomie 150 zł (ok. 4%) od 1 lutego 2022 r. Strona związkowa przedstawiła swoje negatywne stanowisko – brak akceptacji do proponowanej przez Pracodawcę podwyżki w wysokości 150 zł brutto kwoty bazowej do stawki zasadniczej. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” proponowana wysokość podwyżki jest mniejsza od oczekiwanej przez pracowników oraz nie zrekompensuje spadku siły nabywczej pieniądza wynikającej z aktualnie mocno znaczącej inflacji, a także pomniejszonych obecnie wynagrodzeń, co wynika z braku dodatku nocnego za pracę w systemie trzyzmianowym i naliczania coraz mniejszej miesięcznej premii produkcyjnej.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR IRS i SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR IRS i SBS


W dniu 22 września 2021 r. o godz. 11.00 odbyło się w formie zdalnej spotkanie Dyrekcji HR zakładu IRS i zakładu SBS z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” oraz Dyrekcją ZF ASP w Częstochowie.
Spotkanie dotyczyło omówienia bieżącej sytuacji biznesowej na obu zakładach. Zarówno w zakładzie poduszek powietrznych, jak i pasów bezpieczeństwa, w dalszym ciągu utrzymuje się ekstremalnie trudna sytuacja związana ze spadkami zamówień ze strony klientów, co powoduje znaczące nadwyżki pracowników w stosunku do planów produkcyjnych. W obecnym czasie na zakładzie poduszek powietrznych dla około 50% załogi nie ma zapotrzebowania na pracę. Nieco lepsza sytuacja jest na zakładzie pasów bezpieczeństwa gdzie zatrudnione są osoby z APT. Jednak w najbliższym czasie, jeśli w dalszym ciągu będą następować spadki zamówień, Pracodawca zmuszony zostanie do zrezygnowania z ich usług.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania PIOTR DUDA: Będzie można odliczyć od podatku związkową składkę została wyłączona

PIOTR DUDA: Będzie można odliczyć od podatku związkową składkę


Dzięki “Solidarności” będzie możliwość odliczenia składek związkowych od podatku dochodowego. To bardzo ważny krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznego i przede wszystkim bardzo ważna decyzja, jeśli chodzi o aspekt finansowy dla każdego pracownika – przekazał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” Piotr Duda.
Przewodniczący KK zwrócił uwagę, że zmiana ustawy o podatku dochodowym przywróci równowagę między związkiem pracodawców a związkami zawodowymi. “Do tej pory tej równowagi brakowało. Pracodawcy mogli sobie składki na swoje konfederacje przekazywać z kosztów zakładu pracy, a składki związkowe musieliśmy przekazywać po opłaconym przez nas podatku” – zaznaczył. “Jeżeli będzie można odliczyć tę składkę, to z pewnością część pracowników będzie chętniej przystępowała do związków zawodowych, a to przecież wzmocni dialog społeczny” – dodał Piotr Duda. NSZZ “Solidarność” zabiegał o mozliwość odliczania składek od podatku od wielu lat.

Dział: Aktualności