Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Parking dla uczestników wycieczki została wyłączona

Parking dla uczestników wycieczki


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje, iż Dyrekcja zakładu IRS wyraziła zgodę na zaparkowanie samochodów przez nasze koleżanki i kolegów (uczestników organizowanej wycieczki) na terenie zakładu przy ul. Rolniczej 33 w okresie od godz. 6.15 w dniu 17 czerwca do godz. 24.00 dnia 18 czerwca 2023 r.
Zgodnie z informacją pozyskaną od Pracodawcy bardzo prosimy, aby w tym celu wykorzystać parking główny z wjazdem przez bramę A. Ważne: na parking wjeżdża tylko kierowca bez pasażerów na podstawie identyfikatora pracowniczego!

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wypłata dodatku świątecznego za pracę w nocy z 2/3 maja została wyłączona

Wypłata dodatku świątecznego za pracę w nocy z 2/3 maja


Informujemy, że w dniu 16 maja 2023 r. Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” zwróciła się do Dyrektora Operacyjnego zakładu IRS w ZF ASP w Częstochowie z wnioskiem o jego pozytywne rozpatrzenie i tym samym wypłacenie dla kilkunastu pracowników dodatku w wysokości 150 zł z tytułu przepracowania dnia poprzedzającego dzień świąteczny w godzinach nadliczbowych z 2/3 maja br.
Pomimo tego, że na życzenie pracowników w wyniku zmienionego harmonogramu pracy świadczenie pracy z 2/3 maja br. zostało przeniesione na dzień 3/4 maja br., jednak w podanym okresie na niektórych liniach produkcyjnych była zaplanowana praca dla grupy pracowników, którzy ją świadczyli zarówno w godzinach nocnych z 2/3 maja, jak i z 3/4 maja br. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, realizując statutowy obowiązek w zakresie zajmowania stanowisk w sprawach dotyczących interesów i praw pracowników – w tym prawa do godnych warunków płacy i pracy, wystąpiła z wnioskiem do Pana Dyrektora o pozytywne rozpatrzenie prośby i wypłacenie dodatku za pracę w święto dla tej grupy pracowników.
Zdaniem NSZZ „Solidarność” w wyniku zmiany grafiku pracownicy ci nie z własnej winy mogą czuć się pokrzywdzeni z powodu braku wypłacenia im dodatku za świadczenie pracy w święto. W dniu 17 maja br. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” otrzymała informację, że wniosek NSZZ „Solidarność” w tej sprawie jest analizowany pod względem istniejących regulacji i ostateczna odpowiedź zostanie udzielona do połowy przyszłego tygodnia.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wprowadzenie aneksu do Regulaminu Wynagradzania została wyłączona

Wprowadzenie aneksu do Regulaminu Wynagradzania


W dniu 10 maja 2023 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zwróciła się z wnioskiem do Dyrekcji IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie o wprowadzenie aneksu nr 6 do Regulaminu Wynagradzania, dotyczącego zmiany regulacji płacowych w pkt. 1.15, który za pracę w systemie czterozmianowym zwiększa dodatek dla pracownika za pracę w każdą sobotę i każdą niedzielę, oznaczoną jako dzień roboczy w tym systemie.
Na spotkaniu w dniu 13 marca br. przedstawiciele Komisji Zakładowej uzgodnili z Pracodawcą zwiększenie takiego dodatku, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r. w wysokości 120 złotych do 140 złotych brutto za każdą przepracowaną sobotę i niedzielę dla pracowników świadczących pracę w systemie czterozmianowym, którzy na pewien okres na liniach produkcyjnych są zobowiązani ją wykonywać. Informujemy, że w dniu 16 marca br. NSZZ „Solidarność” podpisała przesłaną przez Pracodawcę treść takiego aneksu. Z chwilą podpisania aneksu przez inne związki zawodowe Pracodawca miał poinformować pracowników o treści aneksu, tak aby mógł on wejść w życie już od 1 kwietnia 2023 r. Niestety, przedstawiciele MOZ Pracowników ZF Polska nie wyrazili zgody na podpisanie tej regulacji płacowej, dlatego decyzja o zwiększenie tego dodatku i wprowadzenie go do Regulaminu należy teraz tylko i wyłącznie od dobrej woli Pracodawcy. W związku z tym NSZZ „Solidarność” ponownie wystąpiła do Dyrekcji IRS i SBS z wnioskiem o zwiększenie tego dodatku, który niewątpliwie byłby korzystny dla pracowników świadczących pracę w systemie czterozmianowym.

Dział: Aktualności