Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pracownicy i pracodawcy wnioskują o pomoc dla branży została wyłączona

Pracownicy i pracodawcy wnioskują o pomoc dla branży


19 października 2021 r. reprezentacje pracowników i pracodawców zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego przyjęły wspólne stanowisko w sprawie uruchomienia przez Rząd RP programu pomocy oraz ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń dla przedsiębiorców i pracowników przemysłu motoryzacyjnego w Polsce.
“Trudna sytuacja przemysłu spowodowana pandemią w 2020 roku uległa w bieżącym, 2021 roku, dalszemu pogorszeniu w ścisłym związku ze skutkami pandemii, przede wszystkim z powodu braku części i zakłóceń w łańcuchach dostaw, które w ostatnich miesiącach oznaczały przestoje, a w perspektywie kolejnych miesięcy brak możliwości wznowienia produkcji, co może oznaczać, bez wsparcia programem ochrony miejsc pracy, zagrożenie redukcją zatrudnienia (…) – czytamy w stanowisku – Dlatego partnerzy społeczni wnioskują o uruchomienie programu dla przemysłu motoryzacyjnego jeszcze IV kwartale 2021 roku. Warto podkreślić, że uchwałę nr 90 w sprawie wsparcia dla przemysłu motoryzacyjnego, Rada Dialogu Społecznego, podjęła na posiedzeniu 30 września 2020 roku, a od tego czasu sytuacja uległa dramatycznemu pogorszeniu. Program powinien opierać się na rozwiązaniach zawartych w ustawie antycovidowej z marca i grudnia 2020 roku”.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Odbiór voucherów została wyłączona

Odbiór voucherów


Wszystkich zainteresowanych członków Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność”, którzy zadeklarowali i potwierdzili zakup voucherów firmowych Holiday Park & Resort z 80% zniżką informujemy, że aktualna oferta obowiązuje tylko do dnia 28 października br.
Od listopada 2021 r. dotychczasowe vouchery znacznie zdrożeją. W związku z powyższym prosimy o jak najszybsze dokonywanie odpowiednich wpłat (należnych do nabycia voucherów) na rachunek bankowy Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland. Jednocześnie przypominamy, że aktualna cena vouchera jest wyliczona na pobyt 6 dób za komplet osób: 3+1 w apartamencie i 6+3 w domku (dorośli + dzieci).

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR IRS


W dniu 11 października 2021 r. o godz. 12.00 odbyło się w formie zdalnej spotkanie Dyrekcji Zakładu IRS z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”.
Spotkanie dotyczyło omówienia bieżącej sytuacji biznesowej zakładu oraz przedstawienia informacji o naliczeniu wysokości premii produkcyjnej za miesiąc wrzesień br. Zdaniem Dyrekcji IRS w dalszym ciągu utrzymuje się ekstremalnie trudna sytuacja związana ze spadkami zamówień ze strony klientów, co powoduje znaczące nadwyżki pracowników w stosunku do planów produkcyjnych. Obecnie w zakładzie poduszek powietrznych sprzedaż jest o około 15-16% mniejsza od wcześniejszych planów produkcyjnych. W najbliższym czasie nie ma widoków na poprawę i w dalszym ciągu mogą następować spadki zamówień. Pracodawca zmuszony jest w tym trudnym okresie do podejmowania różnych działań mających na celu w szczególności utrzymanie miejsc pracy dla pracowników etatowych zatrudnionych w ZF ASP.
Omówiono także obecny system naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” przedstawiła swoje negatywne stanowisko dotyczące obecnego systemu naliczania premii. W najbliższym czasie strona związkowa zwróci się do Zarządu ZF o jak najszybsze ujednolicenie dodatków do wynagrodzeń (jednakowych dla wszystkich zakładów ZF w Polsce).
Zdaniem NSZZ “Solidarność” wprowadzanie różnych zmian w harmonogramie czasu pracy na dany miesiąc, planowanie dni wolnych czy krótkich przestojów w oczekiwaniu na polepszenie koniunktury w branży motoryzacyjnej i zwiększenie zamówień ze strony klientów, jest obecnie jedynym rozwiązaniem, które pozwoli przetrzymać kryzys na rynku motoryzacyjnym i pozwoli utrzymać miejsca pracy. Jednak obecna forma naliczana miesięcznej premii produkcyjnej nie uwzględnia podziału pracowników pracujących pełny miesiąc w porównaniu do innych pracowników, którzy w tym czasie korzystali z tzw. postojowego.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” ze zdziwieniem i niedowierzaniem przyjęła do wiadomości treść opublikowanego listu Dyrekcji IRS za miesiąc wrzesień br., który został podany do wiadomości po zakończeniu spotkania. W związku z powyższym w dniu 12 października br. Komisja Zakładowa zwróciła się z apelem do Dyrekcji IRS o nieuwzględnianie kosztów powstałych w wyniku przestoju, które nie są składnikiem do wyliczenia wysokości miesięcznej premii produkcyjnej oraz o niezwłoczne ponowne przeliczenie wrześniowej premii produkcyjnej zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami na 2021 r. Ponadto Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” zwróciła się z prośbą do Dyrekcji o udostępnianie stronie związkowej wszelkich informacji dotyczących zakładu i pracowników przed planowanym spotkaniem, a nie po jego zakończeniu.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności