Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS


W dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 8.30 odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wydzielenia Dywizji R. W spotkaniu uczestniczyła Dyrekcja Zakładu IRS i Zakładu SBS oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie i Rady Pracowników.
Podczas spotkania Dyrekcja przedstawiła stronie społecznej zawiadomienie o przejściu całości Zakładu Produkcji Pasów Bezpieczeństwa i Zakładu Produkcji Poduszek Powietrznych (praw i obowiązków wynikających ze stosunków pracy) na innego Pracodawcę. Zakład Produkcji Pasów Bezpieczeństwa i Zakład Produkcji Poduszek Powietrznych wyodrębniony w ramach spółki ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przeniesie całość swojej działalności i usług w zakresie produkcji i rozwoju elementów bezpieczeństwa pasywnego na innego Pracodawcę, który zostanie wyodrębniony w ramach spółki ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Zgodnie z przekazaną informacją zakończenie i skuteczność całego Wydzielenia planowana jest na dzień 1 sierpnia br. (ostateczna data Wydzielenia zależna jest jednak od decyzji sądu rejestrowego i w przypadku ustalenia jej na inny dzień niż powyżej wskazany przekazana zostanie aktualizacja niniejszego zawiadomienia).
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Komunikat ze spotkania Rady Pracowników z Dyrekcją ZF Automotive Systems Poland została wyłączona

Komunikat ze spotkania Rady Pracowników z Dyrekcją ZF Automotive Systems Poland


W dniu 12 czerwca 2023 r. odbyło się zaplanowane spotkanie Rady Pracowników ZF ASP w Częstochowie z Dyrekcją ZF ASP w Częstochowie. Podczas spotkania omówiono następujące tematy:
a) Plany rozwojowe oraz sytuacje zakładów dotyczące oszczędności, inwestycji i zmian organizacyjnych
Zakład IRS: Plany produkcyjne pozostają na dotychczasowym poziomie, wymagany kilkuprocentowy udział pracy w godzinach nadliczbowych. Na przełomie miesięcy lipiec-sierpień plany spadają o połowę (porównywalnie do lat poprzednich). Obecna prognoza mówi o znacznym złagodzeniu spodziewanego spadku, jaki miał nastąpić po wakacjach. W pierwszym półroczu wolumen sprzedaży wysoki, choć zysk mniejszy z powodu rosnących kosztów materiałów do produkcji. Dział finansowy negocjuje częściowe rekompensaty za wzrost kosztów tych materiałów od klientów, co pozwala wygenerować zysk. Wysokie plany produkcyjne zniwelowały nadwyżkę pracowników, brak ryzyka zwolnień.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zdjęcia z wycieczki w Bieszczady została wyłączona

Zdjęcia z wycieczki w Bieszczady


Dział: Aktualności