Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Kulig dla członków NSZZ „Solidarność” została wyłączona

Kulig dla członków NSZZ „Solidarność”


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” na prośbę członków NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o zorganizowaniu kuligu w Bukowinie Tatrzańskiej. Planowany termin to soboty 4 lub 11 lutego 2023 r. (ostateczny termin zostanie dostosowany do warunków sprzyjających zorganizowaniu kuligu).
Wszystkich chętnych do udziału w kuligu członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie informujemy, że całkowity koszt do poniesienia przez uczestnika będzie wynosił 120-150 zł od osoby (ostateczny koszt uzależniony od liczby uczestników). W programie wycieczki m.in. obiad, 2- lub 3-godzinny kulig z pochodniami. Przewidywana jest także wspólna zabawa przy kapeli góralskiej na żywo, a przy ognisku będą serwowane kiełbaski, grzaniec, herbata, chleb ze smalcem, ogóreczki. Zgłoszeń prosimy dokonywać w Biurze Komisji Zakładowej lub telefonicznie. Fot.: pexels.com.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wybory do władz statutowych NSZZ „Solidarność” na kadencję 2023-2028 została wyłączona

Wybory do władz statutowych NSZZ „Solidarność” na kadencję 2023-2028


Komisja Wyborcza OZ NSZZ „Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie ustaliła kalendarz wyborczy dotyczący wyborów na kadencję 2023-2028.
Informujemy, że w dniach od 2 do 15 stycznia 2023 r. w siedzibie Komisji Zakładowej (pok. 300G) można składać zgłoszenia członków Związku jako kandydatów na delegatów w wyborach w poszczególnych okręgach wyborczych. Wybory poprzez głosowanie w sposób tajny zostaną przeprowadzone w dniach od 17 stycznia do 3 lutego 2023 roku.
Komisja Wyborcza ustaliła następujące okręgi wyborcze:
– Okręg wyborczy nr 1 – Pracownicy produkcji zakład IRS (BU1 i BU2)
– Okręg wyborczy nr 2 – Pracownicy produkcji zakład IRS (BU3, BU4 i BU6
– Okręg wyborczy nr 3 – Pozostali pracownicy zatrudnieni w innych działach w zakładzie IRS
– Okręg wyborczy nr 4 – Pracownicy zatrudnieni w zakładzie SBS przy ul. Legionów 63
– Okręg wyborczy nr 5 – Pracownicy zatrudnieni w zakładzie SBS hala LEOPLAST.
Obowiązujący klucz wyborczy regulujący liczbę delegatów na kadencję 2023-2028, przypadających na poszczególne okręgi wyborcze, to 1 delegat na każde rozpoczęte 25 członków związku zawodowego zatrudnionych w poszczególnym okręgu wyborczym.
Termin Zakładowego Zebrania Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie zostanie ustalony po przeprowadzeniu wyborów na funkcje delegatów i zostanie podany przez Komisję Wyborczą w odrębnym komunikacie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok została wyłączona

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok


Dział: Aktualności