Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie Select Komitetu ERZ została wyłączona

Spotkanie Select Komitetu ERZ


W dniach 04-05.11.2014 r. odbyło się planowe posiedzenie Select Komitetu ERZ, w którym uczestniczył przedstawiciel Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie kol. Artur Czarnota. Posiedzenie Select Komitetu Europejskiej Rady Zakładowej (ERZ) TRW zdominowała sprawa zamknięcia zakładów TRW w Livorno we Włoszech. Zakłady TRW w Częstochowie w dalszym ciągu mają stabilną i rozwojową sytuację, zarówno pod względem wykonywanej produkcji oraz wskaźników finansowych i ekonomicznych.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie Select Komitetu ERZ została wyłączona

Spotkanie Select Komitetu ERZ


W dniach 16-17 października 2014 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Select Komitetu związane z przejęciem koncernu TRW przez koncern ZF Friedrichshafen AG. W spotkaniu tym uczestniczyli wszyscy członkowie Select Komitetu z zakładów TRW w Europie oraz przedstawiciele Zarządu TRW. Polskie zakłady reprezentował Artur Czarnota z Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie. Omówiono cały proces restrukturyzacji, która potrwa 3-4 lata. W tym czasie nie będzie żadnych znaczących zmian. Zapewniono także, że nie będzie zwolnień pracowników TRW. Poruszając temat zakładów w Częstochowie potwierdzono stabilną i rozwojową sytuację tych zakładów. Następne spotkanie odbędzie się w dniach 4-5.11.2014 r., o jego przebiegu poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Regulacje płacowe została wyłączona

Regulacje płacowe


W dniu 16 października 2014 roku Prezydium Komisji Zakładowej uczestniczyło w spotkaniu z Dyrekcją TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, na którym obie strony omówiły swoje projekty dotyczące nowych zasad przyznawania podwyżek dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. W wyniku przeprowadzonych negocjacji wypracowano wspólne kompromisowe stanowisko – nowe regulacje płacowe, które będą zawarte w Regulaminie Wynagradzania i będą obowiązywać wszystkich pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Jednocześnie Prezydium na spotkaniu przedstawiło Dyrekcji swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące źle zorganizowanej Rejestracji Czasu Pracy (RCP) w zakładzie TRW IRS oraz unikania przez Dyrekcję przyspieszenia prac nad Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników TRW Polska w Częstochowie. Dyrekcja TRW IRS zobowiązała się w najbliższym czasie usprawnić RCP oraz zainstalować pobór wody przy wyjściu na palarnię od strony magazynu wyrobów gotowych. W dniu 21 października br. odbędzie się spotkanie, na którym zostaną wyjaśnione wątpliwości dotyczące zasad wypłaty i wysokości świadczeń z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie. W listopadzie spotkania z Dyrekcją będą dotyczyć prac nad nowym Regulaminem Pracy i UZP.

Dział: Aktualności