Świadczenie noworoczne


W dniu 24 listopada 2014 roku Prezydium Komisji Zakładowej oraz Dyrekcja TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie podpisała Aneks dotyczący wysokości świadczeń noworocznych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w zakładach TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie. Świadczenia noworoczne zostaną wypłacone wraz z wynagrodzeniem za miesiąc listopad 2014 roku dla pracowników, którzy złożyli uprawniony wniosek w 2014 roku wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, na podstawie którego uprawnieni mieli wypłacone świadczenia opisane w regulaminie ZFŚS.

Wysokość świadczeń:
Dochód na osobę do 800 złotych – wysokość świadczenia 650 złotych
Powyżej 800 złotych do 1000 zł. – wysokość świadczenia 600 złotych
Powyżej 1000 złotych – 550 złotych
 
Pełną wersję Aneksu przedstawiamy poniżej
Aneks świadczenia socjalne
 

Umieszczony w Aktualności

« »