Podwyżki wynagrodzeń


W dniu 20 listopada 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie Dyrekcji TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie z Prezydium Komisji Zakładowej dotyczące uzgodnień przyszłorocznych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie. Podczas spotkania omówiono sytuację ekonomiczną zakładu, plany produkcyjne oraz stan zatrudnienia. Nie przyjęto i nie zawarto żadnych wiążących decyzji dotyczących przyszłorocznych podwyżek. Następne spotkanie odbędzie się z początkiem grudnia b.r.

Umieszczony w Aktualności

« »