Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nowy Regulamin ZFŚS została wyłączona

Nowy Regulamin ZFŚS


W dniu 24 września br. odbyło się pierwsze spotkanie komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Specjalnych dotyczące wypracowania nowych zapisów do Regulaminu ZFŚS.
Komisja postanowiła opracować zapisy, służące wprowadzenia do Regulaminu nowych zasad przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz przyznawania w związku z tym wypłat w odpowiedniej wysokości z Funduszu, uzależnionej w szczególności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS. Nowe regulacje mają posłużyć do otrzymywania wyższych świadczeń dla najbardziej potrzebujących osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. O rezultatach uzgodnionego i wprowadzonego nowego Regulaminu ZFŚS dla pracowników ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie powiadomimy odrębnym komunikatem.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Analiza absencji chorobowej została wyłączona

Analiza absencji chorobowej


Zaplanowane na dzień 15 września b.r. spotkanie członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie z Dyrekcją, dotyczące skierowanego do pracowników naszych zakładów ogłoszenia w sprawie analizy absencji chorobowej, na prośbę Dyrekcji zostało przeniesione na dzień 6 października b.r. O rezultatach z przeprowadzonych rozmów i ustaleniach w niniejszej sprawie, powiadomimy odrębnym komunikatem.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania 19-20 WRZEŚNIA: Pielgrzymka Ludzi Pracy została wyłączona

19-20 WRZEŚNIA: Pielgrzymka Ludzi Pracy


plp_2015_plakat

Dział: Aktualności