Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie członków KZ i ERZ została wyłączona

Spotkanie członków KZ i ERZ


W dniu 10 lutego br. odbyło się planowane spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie z członkami Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF TRW Steering Systems Poland Sp. z o.o. oraz delegatem na ERZ i członkiem SC Damianem Czurakiem.
Tematem spotkania było przygotowanie informacji dotyczących naszych zakładów na najbliższe posiedzenie SC ERZ w Niemczech oraz trwającymi procesami podwyżkowymi w zakładach w Częstochowie, Czechowicach i Bielsku-Białej oraz zakładzie ZF TRW Pruszków. Ponadto wymieniono się informacjami dotyczącymi stanu zatrudnienia w poszczególnych zakładach TRW w kraju, wysokości wynagrodzeń pracowników oraz planów rozwoju naszych zakładów.
W najbliższą sobotę, tj. 11 lutego br., odbędzie się spotkanie członków Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność z przedstawicielami Rady Pracowników oraz członkami ERZ ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie będzie dotyczyć wypracowania sposobów skutecznej komunikacji z pracownikami, członkami Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” oraz planu wspólnej pracy na rzecz rozwoju zakładów, utrzymania miejsc pracy i proponowanego przez Dyrekcję porozumienia dotyczącego wzrostu wynagrodzeń.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżek przedłużone do 10 lutego została wyłączona

Negocjacje podwyżek przedłużone do 10 lutego


W dniu 6 lutego br. odbyło się zaplanowane spotkanie Dyrekcji ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie z Zespołem Negocjacyjnym Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. Podczas spotkania dotyczącego uzgodnienia podwyżek wynagrodzeń Dyrekcja podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko wzrostu wynagrodzeń o 3,12 % – tj. średnio o 80 złotych brutto do stawki zasadniczej pracownika produkcji.
W przypadku zaakceptowania proponowanego wzrostu wynagrodzenia Dyrekcja zapewniła, że mogą być wstępnie przyjęte do dalszego procedowania propozycje Komisji Zakładowej dotyczące:
a) wprowadzenia jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego
b) nowych zasad wynagradzania za godziny nadliczbowe przepracowane w wyznaczone święta kościelne i państwowe
c) nowych zasad wypłat odpraw emerytalno-rentowych.
Dyrekcja nie widzi możliwości wprowadzenia wypłat nagród jubileuszowych oraz dodatku stażowego, jednocześnie istnieje możliwość korekty wzrostu wynagrodzenia stawki dla pracowników produkcji nie o 80 zł, lecz o 90 zł brutto średnio do stawki zasadniczej. W toczących się rozmowach negocjacyjnych została poruszona możliwość wzrostu premii frekwencyjnej, większej wypłaty nagrody rocznej w porównaniu do wypłaty za 2016 rok lub ewentualny dodatek za pranie.
Komisja Zakładowa odrzuciła proponowany przez Dyrekcję wskaźnik wzrostu wynagrodzenia. Zaproponowany wskaźnik wzrostu wynagrodzenia nie jest do zaakceptowania i jest daleki od oczekiwań pracowników zakładów ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Z uwagi na chęć dalszych rozmów i negocjacji w procesie podwyżkowym zaplanowano następne spotkanie na dzień 10 lutego 2017 r. godz. 13.00.
Zdaniem Komisji Zakładowej jest to prawdopodobnie spotkanie ostatniej szansy na porozumienie dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zakładów ZF TRW Polska w Częstochowie, przed wejściem z pracodawcą w spór zbiorowy.
Tutaj zamieszczamy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pomoc dla Sebastiana wciąż potrzebna została wyłączona

Pomoc dla Sebastiana wciąż potrzebna


sebastian-zdziechowicz-pomoc-2017

Dział: Aktualności