Podwyżki od 1 lutego


W dniu 17 lutego br. Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie podpisała z Zespołem Negocjacyjnym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” porozumienie dotyczące podwyżek wynagrodzeń, które będą obowiązywały od dnia 1 lutego br.
Dzięki NSZZ „Solidarność” kwota bazowa wzrostu wynagrodzeń pracowników produkcji będzie wynosić 120 zł brutto, minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie do 2 200 zł, a od marca do końca roku będzie obowiązywał jednomiesięczny okres rozliczeniowy nadgodzin.
Tutaj zamieszczamy pełny tekst zawartego porozumienia.

Umieszczony w Aktualności

« »