Posiedzenie Select Committee ERZ


W dniach 14-15 lutego nasz kolega Damian Czurak jako przedstawiciel pracowników wszystkich zakładów ZF TRW w Polsce brał udział w pierwszym w tym roku spotkaniu grupy Select Committee Europejskiej Rady Zakładowej, które odbyło się we Frankfurcie n/Menem.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele pracowników z Niemiec, Hiszpanii, Rumunii, Czech oraz Wielkiej Brytanii. Jako ekspert/doradca z ramienia związków zawodowych IG Metall w spotkaniu brał udział Paul Rodenfels, natomiast z ramienia Zarządu ZF TRW w spotkaniu uczestniczyli Evelyne Zaffino (HRD Parts & Service Global) oraz Martin Furber (VP, HR, Global Steering).
Pierwszego dnia omawiana była sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach, zmiany prawa pracy, rynek automotiv oraz warunki pracy i oczekiwania pracowników w zakładach ZF TRW. W krajach Europy Zachodniej największy problem to zmniejszanie produkcji i przenoszenie jej do krajów “dobrych kosztów”, natomiast w krajach Europy Wschodniej największym problemem są niskie płace. Wspólny problem we wszystkich krajach w Europie to wysoki procent pracowników wypożyczanych z Agencji Pracy Tymczasowych.
Członkowie SC z poszczególnych krajów przedstawiali również sytuację w negocjacjach podwyżkowych w ich zakładach pracy. W wielu zakładach negocjacje takie nadal są w toku, a w kilku zakładach ZF TRW negocjacje idą w złym kierunku, co może niestety w najbliższej przyszłości skutkować sporami zbiorowymi z Pracodawcą. Ogólnie odczuwalny jest niski poziom zadowolenia pracowników oraz problemy Dyrekcji poszczególnych zakładów z pozyskaniem nowych pracowników, nawet na najniższe stanowiska pracy. Szczegółowo omówiony został również wprowadzany w zakładach ZF TRW, a zaczerpnięty z firmy ZF nowy system HAY ustalający poziom wynagradzania kadry zarządzającej.
Drugiego dnia do spotkania dołączyli Evelyne Zaffino oraz Martin Furber. W przygotowanych prezentacjach podsumowali ubiegły rok w poszczególnych dywizjach ZF TRW oraz nakreślili plany i prognozy na rok 2017. Członkowie SC przedstawili problemy pracowników w swoich krajach oraz oczekiwania załóg, iż Zarząd ZF TRW będzie dzielił się zyskami z pracownikami. Jest duża determinacja oraz nadzieja członków Europejskiej Rady Zakładowej ZF TRW, że przedstawiciele Zarządu podejmą w najbliższym czasie takie rozmowy. Evelyn Zaffino przyznała że jest to trudny temat, iż w poszczególnych krajach obowiązują różne przepisy oraz porozumienia na linii Związki Zawodowe-Dyrekcje, ale zostanie on przemyślany i omówiony przez Zarząd ZF TRW.
W dniach 21-22 lutego w Friedrichshafen nasz Zespół Negocjacyjny odpowiedzialny za połączenie Europejskiej Rady Zakładowej ZF TRW z Europejską Radą Zakładową ZF weźmie udział w pierwszym wspólnym spotkaniu, natomiast w dniach 7-9 czerwca br. w Dusseldorfie zaplanowane jest tegoroczne Forum ERZ ZF TRW.

Umieszczony w Aktualności

« »