Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Stanowisko Komisji Zakładowej została wyłączona

Stanowisko Komisji Zakładowej


W odpowiedzi na przedstawioną 13 lutego br. informację pracodawcy, skierowaną do pracowników, a dotyczącą wypłaty w dniu 10 marca br. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, zgodnie z ofertą Dyrekcji przedstawioną stronie związkowej i zapisaną w protokole rozbieżności w dniu 30 stycznia br., Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” nie wyraża zgody na tego rodzaju praktyki ze strony pracodawcy i jednocześnie zwraca się do Dyrekcji TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie o natychmiastowe wycofanie tej informacji.
Informujemy, że dopóki nie zostanie zakończony podpisaniem porozumienia podwyżkowego dla pracowników spór zbiorowy, nie akceptujemy żadnych takich działań ze strony Dyrekcji. W dniach od 4 do 15 lutego br. odbywa się referendum strajkowe, które da odpowiedź, czy pracownicy przystępują do akcji strajkowych, czy akceptują wypłatę podwyżki w wysokości proponowanej przez pracodawcę. Wynik referendum strajkowego zostanie przesłany pracodawcy w dniu 16 lutego br. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że nie zakończy to sporu zbiorowego, ale pozwoli na podjęcie konstruktywnych i merytorycznych rozmów na zaplanowanym w dniu 18 lutego br. spotkaniu strony związkowej z pracodawcą dotyczącym sytuacji w sporze zbiorowym.
Jednocześnie Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że w przypadku niewycofania w/w informacji skierowanej do pracowników w dniu 16 lutego br. może zostać podjęta uchwała o wyznaczeniu terminów strajku pracowników w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie oraz decyzja o dalszych rozmowach w celu rozwiązania sporu zbiorowego z osobami kompetentnymi i decyzyjnymi z Zarządu ZF w Niemczech.
Tutaj prezentujemy treść pisma KZ do Dyrekcji: >>>>>.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie dotyczące sytuacji w sporze zbiorowym została wyłączona

Spotkanie dotyczące sytuacji w sporze zbiorowym


W dniu 13 lutego 2019 r. Dyrekcja TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie zaprosiła zespół negocjacyjny Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” na spotkanie 18 lutego br. o godz. 14.30. Tematem spotkania będzie omówienie sytuacji związanej z trwającym sporem zbiorowym.
W dniu 3 stycznia br. Organizacja Zakładowa NSZZ “Solidarność” weszła w spór zbiorowy z pracodawcą dotyczący następujących żądań:
1) wzrostu funduszu wynagrodzenia płac od dnia 1 stycznia 2019 roku na poziomie 400 zł brutto do stawki zasadniczej, dla każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
2) wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2019 r. do Regulaminu Wynagradzania uzgodnionych zgodnie z pkt. 9 zawartego porozumienia z dnia 14 lutego 2018 r. zasad przyznawania i wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Obecnie w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie do 15 lutego br. trwa referendum strajkowe. Wyniki poznamy w dniu 16 lutego br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pierwszy tydzień referendum strajkowego została wyłączona

Pierwszy tydzień referendum strajkowego


Komisja Zakładowa informuje, że ze wstępnie przeprowadzonej analizy list głosujących pracowników zatrudnionych w naszych zakładach wynika, że frekwencja w pierwszych tygodniu przeprowadzanego referendum strajkowego przerosła najśmielsze oczekiwania Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Dziękujemy!!!
Jednocześnie informujemy osoby, które nie mogły zagłosować w dniach od 4 do 8 lutego 2019 r. z różnych przyczyn (m.in. przebywały na urlopach wypoczynkowych lub zwolnieniach lekarskich), że mogą oddać swój głos podczas organizowanego referendum w dniach 11-15 lutego br. na stołówkach zakładowych. Końcowe wyniki z przeprowadzonego referendum strajkowego przedstawimy po jego zakończeniu i podliczeniu głosów w dniu 16 lutego br.

Dział: Aktualności