Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nowe treści regulaminów została wyłączona

Nowe treści regulaminów


Jak już informowaliśmy w komunikacie z dnia 27 listopada 2023 r., że na podstawie opinii prawnej sporządzonej przez Zespół Prawny Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przedstawiciele KZ NSZZ „Solidarność” podjęli rozmowy z Dyrekcją ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa nad zapisami regulaminów wynagradzania oraz pracy, które Pracodawca wprowadził samodzielnie w dniu 1 sierpnia 2023 r. i tym samym naruszył tryb wprowadzenia tych regulaminów, określony w kodeksie pracy i ustawie o związkach zawodowych.
Jako NSZZ “Solidarność” informowaliśmy wszystkich pracowników, że nie akceptujemy trybu wprowadzenia oraz treści tych regulaminów. Na podstawie przesłanej opinii prawnej oraz naszego wniosku Pracodawca podjął rozmowy i dialog z NSZZ „Solidarność” w celu przywrócenia starych zapisów, które były zawarte w regulaminach obowiązujących w ZF ASP.
Podczas rozmów z Pracodawcą wypracowano i uzgodniono treści Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania, które przywracają stare zapisy oraz nie posiadają żadnych zapisów, które byłyby mniej korzystne dla pracowników. Do Regulaminu Wynagradzania wprowadzono nowe zapisy dotyczące minimalnej stawki zasadniczej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia dla pracowników powracających do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego czy też po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego (a nie jak obowiązywało dotychczas – dopiero po trzech miesiącach od powrotu do pracy). Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok została wyłączona

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Koszulki związkowe została wyłączona

Koszulki związkowe


Wszystkich zainteresowanych członków NSZZ „Solidarność” w ZF Passive Safety Systems Poland Częstochowa, którzy chcą posiadać koszulki związkowe typu „polo” informujemy, że do dnia 29 lutego 2024 r. można składać zamówienie w biurze Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” (lok. 300G) w zakładzie poduszek powietrznych lub podczas dyżurów członków Prezydium na stołówkach zakładowych.
Jednocześnie informujemy, że po tym terminie zostaną zakupione dla wszystkich chętnych koszulki odpowiednich rozmiarów, które będą posiadały logo zakładu wraz z logo NSZZ „Solidarność”.

Dział: Aktualności