Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


W dniu 27 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ ,,Solidarność” z Dyrekcją ZF ASP w Częstochowie w sprawie waloryzacji podwyżki płac od dnia 1 lipca.
Dyrekcja przekazała stronie związkowej, że obecnie nie ma możliwości podniesienia wynagrodzeń dla pracowników ze względu na spadki produkcji i ponoszenie znacznych kosztów związanych z wydzielaniem Dywizji R ze struktur ZF. Argumenty użyte przez Dyrekcję nie przekonują przedstawicieli Związku. Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” uważa, że ze względu na rosnące koszty utrzymania taka podwyżka jest uzasadniona i przemyśli dalsze działania w tej sprawie, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy została wyłączona

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy


W dniu 26 kwietnia 2023 r. zakończyła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładach IRS i SBS w ZF ASP przeprowadzona na wniosek NSZZ ,,Solidarność”.
Przedmiotem kontroli było zajęcie stanowiska w sprawie wypłaty nagrody rocznej zawartej w porozumieniu podwyżkowym z dnia 26 października 2022 r., planowanie urlopów wypoczynkowych, stałe podnoszenie celów produkcyjnych oraz zasadność wprowadzenia kontroli zwolnień lekarskich przez firmę Conperio. Obecnie Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” jako strona oczekuje na otrzymanie protokołu pokontrolnego, aby przystąpić do rozmów z Dyrekcją i wspólnie omówić zagadnienia, które podlegały kontroli Inspektora PIP.
O wynikach kontroli poinformujemy w osobnym komunikacie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wzrost świadczeń związanych z urlopem i wypoczynkiem pracownika w 2023 r. została wyłączona

Wzrost świadczeń związanych z urlopem i wypoczynkiem pracownika w 2023 r.


W dniu 24 kwietnia 2023 r. komisja ZFŚS podjęła decyzję dotyczącą wzrostu świadczenia związanego z urlopem i wypoczynkiem pracownika dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie o 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt).
W związku z powyższym w zależności od dochodu na członka rodziny świadczenia związane z urlopem i wypoczynkiem pracownika będą następujące:
1) dochód do 1000 zł – świadczenie: 2250 zł
2) powyżej 1000 zł do 1500 zł – świadczenie: 1860 zł
3) powyżej 1500 zł do 2000 zł – świadczenie: 1810 zł
4) dochód powyżej 2000 zł – świadczenie: 1760 zł.
Jednocześnie informujemy, że wzrost świadczeń związanych z urlopem i wypoczynkiem pracownika wynika z nadwyżki ze środków pozostałych w ZFŚS w 2022 r. i wysokości tych świadczeń będą obowiązywać do wniosków urlopowych złożonych w 2023 r. Ponadto informujemy, że obecnie obowiązująca kwota wolna od podatku z ZFŚS wynosi 2000 zł. Pozostałe świadczenia przysługujące z ZFŚS na podstawie obowiązującego Regulaminu pozostają bez zmian.

Dział: Aktualności