Posted by on Możliwość komentowania Karty ORLEN została wyłączona
Posted by on Możliwość komentowania Inicjatywa wprowadzenia waloryzacji wzrostu wynagrodzeń została wyłączona

Inicjatywa wprowadzenia waloryzacji wzrostu wynagrodzeń

Biorąc pod uwagę panującą w kraju coraz to większą inflację na poziomie przekraczającym obecnie wskaźnik dwucyfrowy (ponad 12%) oraz osiąganiem przez Pracowników w bieżącym roku niższych od oczekiwanych wysokości dodatków wchodzących w skład wynagradzania, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” wystąpiła z inicjatywą do Pracodawcy o wprowadzenie od dnia 1 lipca 2022 r. dodatkowej waloryzacji podwyżki wynagrodzenia […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Bilety z rabatem do LEGENDII dla związkowców została wyłączona