Parking dla uczestników wycieczki


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje, iż Dyrekcja Zakładu Produkcji Poduszek Powietrznych w ZF Passive Safety Systems Poland Oddział w Częstochowie wyraziła zgodę na zaparkowanie samochodów przez koleżanki i kolegów (uczestników organizowanej wycieczki) na terenie zakładu przy ul. Rolniczej 33 w okresie od godz. 6.15 w dniu 15 czerwca do ok. godz. 22.15 dnia 16 czerwca 2024 r.
Zgodnie z informacją uzyskaną od Pracodawcy bardzo prosimy, aby w tym celu wykorzystać parking główny z wjazdem przez bramę A. Ważne: na parking wjeżdża tylko kierowca bez pasażerów na podstawie identyfikatora pracowniczego!

Umieszczony w Aktualności

«