Projekt dotyczący zmian w regulacjach płacowych


Wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa informujemy, że w dniu 19 czerwca 2024 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przesłała Pracodawcy wstępny projekt dotyczący wprowadzenia zmian do regulacji płacowych, które obowiązują w Regulaminie Wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland Oddział w Częstochowie – Zakład Poduszek Powietrznych i Zakład Pasów Bezpieczeństwa.
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi 15 maja br. podczas spotkania z Pracodawcą Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” została zobowiązana przez Pracodawcę do sporządzenia własnego projektu regulacji płacowych. W związku z powyższym NSZZ „Solidarność” przesłała swój wstępny projekt do Pracodawcy z wnioskiem o podjęcie rozmów i negocjacji w celu wypracowania i uzgodnienia nowych przepisów, które będą obowiązywać wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie – Zakład Poduszek Powietrznych i Zakład Pasów Bezpieczeństwa przy przyznawaniu podwyżek za 2024 r.
O efektach rozmów dotyczących uzgodnienia zmian w regulacjach płacowych będziemy informować za pośrednictwem odrębnych komunikatów.

Umieszczony w Aktualności

«