Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Harmonogram spotkań z Dyrekcją IRS i SBS została wyłączona

Harmonogram spotkań z Dyrekcją IRS i SBS


Wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie informujemy, że na dzień 12 lipca 2023 r. zaplanowane jest spotkanie NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją.
Tematem spotkania będzie wypracowanie i uzgodnienie waloryzacji wynagrodzeń na 2023 r. oraz podpisanie porozumienia gwarantującego obowiązywanie wszystkich porozumień, uzgodnień i wszystkich regulaminów z chwilą wydzielenia naszych zakładów należących do Dywizji R ze struktur ZF Group. Na dzień 19 lipca zaplanowane jest spotkanie z Dyrektorem Operacyjnym zakładu IRS. Tematem spotkania będzie omówienie spraw bieżących dotyczących organizacji i planowania produkcji. Planowane jest także w tym temacie spotkanie z Dyrektorem Operacyjnym zakładu SBS.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Aneks nr 6 do Regulaminu Wynagradzania została wyłączona

Aneks nr 6 do Regulaminu Wynagradzania


Wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie informujemy, że z dniem 19 lipca 2023 r. zmienia się zapis w rozdziale Regulacje Płacowe, pkt. 1.15, nadając brzmienie:
1.15. Praca w systemie czterozmianowym.
1.15.1 Od dnia 19.07.2023 r. za pracę w systemie czterozmianowym pracownikowi przysługuje do wynagrodzenia dodatek w wysokości 140 zł. brutto za pracę w każdą sobotę i każdą niedzielę oznaczoną jako dzień pracujący w tym systemie. Powyższe nie dotyczy linii stale pracujących w systemie czterozmianowym (obszar Laserów w zakładzie IRS).
Z uwagi na brak przedstawionego w tej sprawie stanowiska ze strony Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ZF Polska oraz Międzyzakładowego Związku Zawodowego OPZZ Konfederacja Pracowników ZF w terminie 30 dni od daty otrzymania treści wprowadzenia zmiany zwiększenia dodatku ze 120 zł do 140 zł, treść niniejszego aneksu została podpisana przez Dyrekcję IRS i Dyrekcję SBS oraz NSZZ „Solidarność”.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rabaty na stacjach paliwowych MOL Polska została wyłączona

Rabaty na stacjach paliwowych MOL Polska


MOL Polska Sp. z o.o. (dawniej LOTOS Paliwa Sp. z o.o.) w porozumieniu z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” informuje, iż w lipcu 2023 r. kończy funkcjonowanie programu LOTOS Navigator. Program zostanie zastąpiony aplikacją lojalnościową Grupy MOL. Ale to nie oznacza końca rabatów dla związkowców.
Z uwagi na dotychczasową bardzo dobrą współpracę z NSZZ „Solidarność” MOL Polska Sp. z o.o. obejmie członków Związku preferencyjnymi warunkami w nowym programie. Członkowie Związku rejestrujący się w nowym programie na podstawie danych zarejestrowanych w ofercie Navigator (z użyciem przekazywanych od roku 2018 specjalnych kart) uzyskają 3. poziom statusu użytkownika (w odróżnieniu od klientów spoza organizacji, rozpoczynających korzystanie z nowego programu lojalnościowego od poziomu 1.).
Uruchomienie nowego programu nastąpi po 19 lipca 2023 r.; zarejestrowani użytkownicy kart Navigator będą otrzymywać bieżące komunikaty o nadchodzących zmianach.

Dział: Aktualności