Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania DZIEŃ KOBIET: Upominki dla Pań została wyłączona

DZIEŃ KOBIET: Upominki dla Pań


Z okazji zbliżającego się Święta Kobiet Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” serdecznie zaprasza wszystkie Panie należące do Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland do biura Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” (pok. 300 G w budynku przy ul. Rolniczej 33), po odbiór drobnych upominków.
Informujemy, że upominki można odebrać w terminie od 4 marca do 30 kwietnia br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wyjazd na turniej piłkarski SKPM do Gliwic została wyłączona

Wyjazd na turniej piłkarski SKPM do Gliwic


Corocznie Krajowa Sekcja Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ “Solidarność” organizuje turniej piłki nożnej halowej. W tym roku organizatorem jest organizacja związkowa NSZZ “Solidarność” Opel Gliwice, która zorganizuje turniej w dniu 4 kwietnia 2020 r.
W związku z powyższym Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje zawodników tworzących drużynę piłkarską NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland, że wyjazd na halowy turniej piłki nożnej do Gliwic nastąpi w sobotę w dniu 4 kwietnia br. o godz. 7.00 z parkingu przy ul. Rolniczej 33 w Częstochowie. Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Komisji Zakładowej lub podczas dyżurów członków Prezydium na stołówkach zakładowych.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrektorem HR została wyłączona

Spotkanie z Dyrektorem HR


W dniu 12 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrektorem HR w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło omówienia przedstawionego Dyrekcji ASP stanowiska Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” związanego z zatrudnianiem w naszych zakładach obcokrajowców w miejsce pracowników polskich, którym nie zostają przedłużane umowy o pracę zawarte na czas określony.
Polscy pracownicy są bardziej wykwalifikowani, zaangażowani i wykonują swoje obowiązki na liniach produkcyjnych bardziej elastycznie, rotując się stanowiskami. Ponadto pracownicy polscy często wykonują dodatkowe czynności pomagając obcokrajowcom, by zrealizować zakładane cele produkcyjne. Takie działania pracodawcy zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” są nie do zaakceptowania. W przyszłości mogą prowadzić do niepotrzebnych kosztów i konfliktów między pracownikami ZF a obcokrajowcami.
Dyrektor HR zobowiązał się do spotkania i poinformowania Dyrektorów zakładu IRS i SBS o oczekiwaniach Komisji Zakładowej dotyczących jednakowego traktowania wszystkich pracowników produkcji przy wykonywaniu zakładanych celów produkcyjnych i rotacji na poszczególnych stanowiskach bez względu na narodowość. Strona związkowa oczekuje od Dyrekcji ASP utrzymywania miejsc pracy dla polskich pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i ocenę. Jednocześnie Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” reprezentująca pracowników ASP w Częstochowie akceptuje zatrudnianie obcokrajowców, ale tylko pod warunkiem, że na dane stanowisko nie można znaleźć pracownika z Polski i wykonując swoje obowiązki pracownicze obcokrajowiec będzie je wykonywał na równi z pracownikami polskimi.

Dział: Aktualności