Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR ZF TRW została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR ZF TRW


W dniu 5 września br. odbyło się zaplanowane spotkanie członków Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Rady Pracowników.
Podczas spotkania omówiono problem związany z wysoką absencją chorobową wśród pracowników produkcji w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Dyrekcja HR przedstawiła informację, że w zakładzie poduszek powietrznych pracodawca podjął decyzję o wprowadzeniu programu pilotażowego polegającego na prowadzeniu akcji informacyjnej i kontroli pracowników będących na zwolnieniach lekarskich. Działaniami tymi zajmie się profesjonalna firma upoważniona przez pracodawcę. Firma ma w sposób legalny i zgodny z prawem dokonywać kontroli związanej z prawidłowym wykorzystaniem przez pracownika zwolnienia lekarskiego. Program zostanie wprowadzony początkowo na okres trzech miesięcy w zakładzie poduszek. Jeśli okaże się efektywny i powodujący zmniejszenie wysokości absencji chorobowej, zostanie przedłużony oraz wprowadzony także w zakładzie pasów.
Strona związkowa stanowczo temu sprzeciwia się, nie akceptuje tego typu działań podjętych przez pracodawcę. Według NSZZ “Solidarność” pracodawca ma inne sposoby dotyczące sprawdzania prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich i ewentualnie ich nadużyć w postaci działu BHP, HR oraz ZUS-u.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania LOTOS PALIWA: Rabaty na stacjach paliw dla członków NSZZ “Solidarność” została wyłączona

LOTOS PALIWA: Rabaty na stacjach paliw dla członków NSZZ “Solidarność”


Każdy członek NSZZ “Solidarność” posiadający elektroniczną legitymację związkową może otrzymać kartę rabatową uprawniającą do zniżek na paliwo oraz na inne wybrane produkty i usługi na blisko 500 stacjach własnych i stacjach partnerskich firmy Lotos.
29 sierpnia 2018 r. Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” i Wojciech Weiss, prezes spółki Lotos Paliwa podczas posiedzenia Komisji Krajowej podpisali umowę o współpracy.
Użytkownicy związkowych kart LOTOS Biznes otrzymają rabaty – od kilku do kilkudziesięciu groszy – za każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON, LPG) lub paliwa premium LOTOS Dynamic (Pb98, ON), a także 10-proc. zniżkę na produkty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15-proc. zniżkę na usługi myjni. Wydanie i korzystanie z karty rabatowej jest całkowicie bezpłatne. Miesięczny limit na zakupy z rabatem wynosi 2 tys. zł. Użytkownik karty ma prawo udostępniać ją członkom rodziny.
Aby otrzymać kartę rabatową Lotos wystarczy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wnioskiem o wyrobienie elektronicznej legitymacji związkowej. Wniosek o kartę rabatową oczywiście może złożyć również członek NSZZ “Solidarność”, który już posiada elektroniczną legitymację związkową. Wnioski na legitymację oraz kartę rabatową LOTOS dostępne są w formie papierowej w biurze Komisji Zakładowej, Regionu oraz w wersji elektronicznej na www.solidarnoscczestochowa.pl.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR ZF TRW została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR ZF TRW


W dniu 23 sierpnia br. odbyło się zaplanowane spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło omówienia tegorocznego procesu podwyżkowego i zastrzeżeń związanych z oceną pracownika i nieprawidłową ze strony przełożonych interpretacją uzgodnionych wskazówek do obowiązujących kryteriów oceny pracownika. W niektórych przypadkach niedopuszczalne było łączenie absencji pracownika z jego oceną.
Dyrekcja HR przedstawiła problem związany z dużą absencją chorobową wśród pracowników produkcji. Zdaniem strony związkowej muszą zostać uzgodnione z Dyrekcją nowe zapisy do Regulaminu Wynagradzania dotyczące prawidłowej oceny pracownika powracającego po długotrwałym leczeniu, tak by w przyszłości nie dochodziło do nieporozumień i krzywdzących dla pracowników decyzji podejmowanych przez bezpośrednich przełożonych.
Dyrekcja HR zaproponowała, by do naliczania wysokości podwyżek, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r. został ujęty okres od 1 stycznia do 30 listopada br. (11 miesięcy) i w związku z tym proponuje obniżenie liczby dni w poszczególnych zakresach absencji chorobowej. Druga propozycja Dyrekcji HR to ujęcie absencji w okresie od dnia 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2018 r. Obie te propozycje ze strony związku są nie do przyjęcia. Propozycja Komisji Zakładowej to pozostawienie dotychczasowych obowiązujących norm absencji i ewentualna zmiana nowego okresu oceny (od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r.).
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności