Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrektorem HR została wyłączona

Spotkanie z Dyrektorem HR


W dniu 12 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrektorem HR w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło omówienia przedstawionego Dyrekcji ASP stanowiska Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” związanego z zatrudnianiem w naszych zakładach obcokrajowców w miejsce pracowników polskich, którym nie zostają przedłużane umowy o pracę zawarte na czas określony.
Polscy pracownicy są bardziej wykwalifikowani, zaangażowani i wykonują swoje obowiązki na liniach produkcyjnych bardziej elastycznie, rotując się stanowiskami. Ponadto pracownicy polscy często wykonują dodatkowe czynności pomagając obcokrajowcom, by zrealizować zakładane cele produkcyjne. Takie działania pracodawcy zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” są nie do zaakceptowania. W przyszłości mogą prowadzić do niepotrzebnych kosztów i konfliktów między pracownikami ZF a obcokrajowcami.
Dyrektor HR zobowiązał się do spotkania i poinformowania Dyrektorów zakładu IRS i SBS o oczekiwaniach Komisji Zakładowej dotyczących jednakowego traktowania wszystkich pracowników produkcji przy wykonywaniu zakładanych celów produkcyjnych i rotacji na poszczególnych stanowiskach bez względu na narodowość. Strona związkowa oczekuje od Dyrekcji ASP utrzymywania miejsc pracy dla polskich pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i ocenę. Jednocześnie Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” reprezentująca pracowników ASP w Częstochowie akceptuje zatrudnianie obcokrajowców, ale tylko pod warunkiem, że na dane stanowisko nie można znaleźć pracownika z Polski i wykonując swoje obowiązki pracownicze obcokrajowiec będzie je wykonywał na równi z pracownikami polskimi.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


W dniu 6 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją zakładu poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa i Dyrekcją HR w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie.
Spotkanie dotyczyło omówienia sytuacji związanej z planami produkcyjnymi zakładów i stanem zatrudnienia oraz rozpoczęcia procesu podwyżkowego na 2020 rok. Strona związkowa przedstawiła uwagi i spostrzeżenia pracowników dotyczące wykonywania obowiązków pracowniczych przez zatrudnianych przez pracodawcę obcokrajowców, nieprzedłużanie umów o pracę zawartych na czas określony dla wykwalifikowanych pracowników ZF ASP, dużą rotację i szkolenie nowych osób pozyskiwanych z APT. W wyniku dotychczasowych działań podejmowanych przez pracodawcę pracownicy ZF ASP, by zrealizować zakładane cele produkcyjne często wykonują dodatkowe czynności na liniach produkcyjnych polegające na pomocy obcokrajowcom. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” taka organizacja pracy przez pracodawcę jest nie do zaakceptowania, nie przynosi korzyści zakładom, a jedynie prowadzi do niepotrzebnych kosztów i nieporozumień pomiędzy pracownikami ZF a zatrudnionymi obcokrajowcami. Komisja Zakładowa przedstawiając pracodawcy swoje stanowisko oczekuje zatrudniania obcokrajowców jedynie pod warunkiem, że na dane stanowisko nie można znaleźć polskiego pracownika.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania PIT: Pomoc dla Sebastiana nadal potrzebna została wyłączona

PIT: Pomoc dla Sebastiana nadal potrzebna


Od kilku lat zachęcamy członków Związku do przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz sparaliżowanego Sebastiana Zdziechowicza, syna członkini Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland.
Pomoc na leczenie i rehabilitację Sebastiana jest wciąż potrzebna. Przekazując 1% podatku w zeznaniu podatkowym PIT podatnik nie traci ani złotówki – rozdysponowuje jedynie kwotę, którą i tak musiałby oddać. Dane do wpisania w formularzu PIT – numer KRS: 0000393013, cel szczegółowy: 1020 Sebastian Zdziechowicz. Dziękujemy w imieniu Sebastiana i rodziny.

Dział: Aktualności