Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Szkoły zamknięte przez koronawirusa. Jak wnioskować o zasiłek opiekuńczy? została wyłączona

Szkoły zamknięte przez koronawirusa. Jak wnioskować o zasiłek opiekuńczy?


Rząd podjął decyzję o zamknięciu szkół w całym kraju. Ma to pomóc opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zgodnie z zapisami specustawy, rodzice mogą wnioskować o zasiłek opiekuńczy na dzieci do lat 8. Nowe prawo obowiązuje od 8 marca i opisuje rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. To w nim zmieniono zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia placówek edukacyjnych. Wniosek o zasiłek można złożyć w ZUS lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (własną działalność). Jeśli wypłatą zasiłków zajmuje się pracodawca (umowa o pracę, zlecenie), wystarczy w kadrach złożyć wniosek na formularzu Z-15A.
Przypominamy, że zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Oblicza się go za każdy dzień sprawowania OPIEKI NAD DZIECKIEM, także za dni wolne od pracy. Podstawą do naliczania jest przeciętna pensja z ostatnich 12 miesięcy. Najłatwiej więc odjąć od ostatniej pensji 20 proc. jeśli oczywiście na zwolnieniu przebywamy miesiąc. Na zasiłek mogą liczyć płacący SKŁADKI ZUS, którzy nie mogą wykonywać pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę lub dziennego opiekuna. Zasiłek przysługuje też opiekującym się chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki).
W ramach nowej ustawy wydłużono okres pobierania zasiłku w roku kalendarzowym. Standardowo jest to 60 dni, a ustawa koronawirusa wydłuża ten czas do 74 dni, niezależnie od liczby dzieci. Ustawodawca zostawił standardowe 60 dni z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki i dodał 14 dni z powodu zamknięcia placówki ze względu na koronawirusa.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Odwołanie turnieju piłki halowej oraz posiedzenia SC ERZ została wyłączona

Odwołanie turnieju piłki halowej oraz posiedzenia SC ERZ


W związku ze szczególnymi okolicznościami i potencjalnym zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym kraju Prezydium Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ “Solidarność” w uzgodnieniu z organizacją związkową organizującą turniej postanowiło odwołać turniej piłki nożnej oraz posiedzenie Radę Sekcji zaplanowane na 2-4 kwietnia 2020 r. w Gliwicach.
Posiedzenie Rady Sekcji, jeśli pozwolą okoliczności, odbędzie się w dniu 7-8 maja br., a turniej piłki nożnej razem z posiedzeniem Rady we wrześniu br. w tym samym miejscu. Jednocześnie informujemy, że z tych samych powodów zaplanowane na dzień 17 marca br. posiedzenie SC Europejskiej Rady Zakładowej ZF Group również zostało odwołane.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Dzień Kobiet 2020 została wyłączona

Życzenia na Dzień Kobiet 2020


Dział: Aktualności