Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Konferencja Select Committee ERZ ZF została wyłączona

Konferencja Select Committee ERZ ZF


W dniu 3 czerwca 2020 r. odbyła się wideokonferencja przedstawicieli Select Committee Europejskiej Rady Zakładowej ZF. W konferencji uczestniczył przedstawiciel NSZZ “Solidarność” ZF ASP w Częstochowie reprezentujący polskie zakłady ZF.
Podczas konferencji przedstawiciele zakładów z Niemiec, Rumunii, Hiszpanii, Francji i Polski przedstawili obecną sytuację gospodarczą zakładów ZF w Europie spowodowaną COVID-19. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Europejskiej Rady Zakładowej WABCO.
Członkowie Select Committee Europejskiej Rady Zakładowej ZF ze zdziwieniem przyjęli do wiadomości fakt podania do publicznej wiadomości przez Zarząd ZF informacji o podjęciu działań zmierzających do restrukturyzacji zakładów i zmniejszenia stanu zatrudnienia do roku 2025 o około 15 000 pracowników, z czego około połowy, tj. 7,5 tys., pracowników z niemieckich zakładów ZF, bez jakichkolwiek rozmów i uzgodnień z przedstawicielami pracowników zrzeszonymi w Europejskiej Radzie Pracowników ZF Group. Select Committee zdecydowanie sprzeciwia się tego typu działaniom ze strony Zarządu ZF.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wycieczka do Malborka przełożona na 5-6 września została wyłączona

Wycieczka do Malborka przełożona na 5-6 września


Komisja Zakładowa informuje, że w związku z trwającą pandemią COVID-19 wycieczka do Malborka dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland została przełożona na termin 5-6 września 2020 r.
Osoby, które zadeklarowały udział w wycieczce we wcześniejszym terminie (planowanym na 6-7 czerwca br.) są w pierwszej kolejności uprawnione do udziału w nowym terminie. Wszystkie te osoby prosimy o potwierdzenie Komisji Zakładowej swojego udziału w wycieczce w dniach 5-6 września br. – telefoniczne lub drogą e-mail.
W przypadku pozyskania wolnych miejsc poinformujemy odrębnym komunikatem. Przypominamy, ze koszt wycieczki w wysokości 300 złotych ponosi uczestnik. Wpłat należy dokonać najpóźniej do 10 sierpnia br. Brak wpłaty do tego terminu przez uczestnika, który zadeklarował swój udział w wycieczce, uprawnia osoby czekające na liście rezerwowej do dokonania odpowiedniej wpłaty i udziału w wycieczce.
Zakwaterowanie i wyżywienie w Hotelu Zdrojewo. W programie wycieczki m.in.: • zwiedzanie zamku krzyżackiego w Malborku • zwiedzanie zamku Gniew • zwiedzanie bazyliki w Pelplinie • zwiedzanie Starego Rynku w Toruniu • biesiada przy grillu • uroczysta zabawa integracyjna. Bliższych informacji można zasięgnąć w Biurze Komisji Zakładowej – pok. 300 G.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Bieżąca sytuacja biznesowa i perspektywy (cd.) została wyłączona

Bieżąca sytuacja biznesowa i perspektywy (cd.)


W dniu 20 maja 2020 r. odbyło się przełożone spotkanie zaplanowane wcześniej na dzień 28 maja br. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”, Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie oraz przedstawiciele Rady Pracowników.
Na wstępie spotkania Dyrekcja zwróciła się do strony społecznej o nieinformowanie na obecnym etapie pracowników o kwestiach dotyczących wprowadzenia ewentualnych założeń i rozwiązań proponowanych przez Pracodawcę. Mają one być wspólnie omawiane w kontekście dialogu w celu wypracowania odpowiednich uzgodnień związanych z obecną trudną sytuacją ekonomiczną zakładów spowodowaną trwającą pandemią COVID-19 i znaczącym spadkiem zamówień ze strony koncernów samochodowych. Zdaniem Pracodawcy przekazywanie pracownikom informacji, które w obecnym czasie są dopiero przedstawiane, analizowane i omawiane ze stroną związkową i nie są jeszcze uzgodnione, mija się z celem i może prowadzić do niepotrzebnych nieporozumień.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności