Spotkanie z Dyrekcją IRS


W dniu 11 marca 2021 r. odbyło się robocze spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją Zakładu IRS. Tematem spotkania było przedstawienie stronie związkowej informacji dotyczącej bieżącej sytuacji Zakładu związanej z nagłymi niespodziewanymi redukcjami zamówień, które nastąpiły w okresie przedświątecznym ze strony większości naszych klientów.
Jedynym obecnie klientem, który zachowuje stabilne zamówienia produkcyjne, jest BMW. Na obecną chwilę na okres poświąteczny klienci zachowali dotychczasowe zamówienia produkcyjne. W związku z tymi problemami Pracodawca przedstawił Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” wstępny projekt zmian harmonogramu polegający na wyznaczeniu dnia 2 kwietnia (Wielki Piątek) dniem wolnym dla zmiany drugiej i trzeciej, bez zmian dla pierwszej zmiany (od godz. 6.00 do 14.00), która w tym dniu świadczyłaby pracę. Wyznaczony wolny dzień (2 kwietnia) dla dwóch zmian pracownicy musieliby odpracować w inne wyznaczone dni w okresie poświątecznym. Według założeń Dyrekcji jedna zmiana musiałaby przepracować 6 nocnych zmian, poczynając od niedzieli, druga zaś pracując dodatkowo w przypadającą dla niej wolną sobotę.
Pracodawca zwrócił się także do strony związkowej o rozpatrzenie możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego, co pozwoliłoby Pracodawcy na większą elastyczność w planowaniu produkcji i stanu zatrudnienia. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przedstawiony projekt zmiany harmonogramu jest nie do zaakceptowania. Przedstawiony projekt zakładający 6 dni pracy w godzinach nocnych jest zbyt uciążliwym systemem dla pracowników produkcji. Ponadto świadczenie pracy w dniu wolnym, jakim jest sobota, pozbawia pracowników do ewentualnej pracy w godzinach nadliczbowych i braku możliwości uzyskania większego wynagrodzenia. Takie działania nie są z korzyścią dla pracowników i nie mogą zostać zaakceptowane przez NSZZ „Solidarność”. Jednocześnie strona związkowa zaproponowała Dyrekcji IRS rozważenie możliwości wyznaczenia dnia 2 kwietnia dniem wolnym w zamian za święto przypadające 1 maja w sobotę. Zdaniem strony związkowej byłoby to najlepsze rozwiązanie dla pracowników, którzy nie byliby przeciążani pracą na 6 nocnych zmianach oraz mieliby możliwość świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w wolną sobotę. Pracodawca zobowiązał się rozważyć propozycję strony związkowej.
Jednocześnie strona związkowa zwróciła się do Pracodawcy o udzielenie informacji dotyczącej nagrody rocznej. Według Dyrekcji IRS wszystko na to wskazuje, że nagroda roczna za 2020 rok zostanie wypłacona, jednak nie nastąpi to wcześniej niż w miesiącu kwietniu br. Na dzień dzisiejszy informacji, w jakiej wysokości będzie wypłacona nagroda roczna, Dyrekcja IRS od Zarządu ZF Group nie otrzymała.

Umieszczony w Aktualności

« »