Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR IRS


W dniu 5 maja 2021 r. o godz. 8.30 odbyło się zorganizowane przez Dyrekcję HR IRS spotkanie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Rady Pracowników.
Dyrekcja HR zakładu poduszek powietrznych przedstawiła stronie społecznej obecną sytuację ekonomiczną i biznesową zakładu. Wysoka absencja chorobowa związana z pandemią oraz często powtarzające się zmiany wolumenu sprzedaży zmusiło Dyrekcję IRS do zmiany sposobu informowania o harmonogramie pracy. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy Dyrekcja IRS podjęła decyzję, że począwszy od czerwca br. harmonogram pracy będzie publikowany wyłącznie na kolejny miesiąc, z zachowaniem 7 dni na komunikację (a nie jak dotychczas na cały rok). Tym samym wcześniej ogłoszony harmonogram na okres lipiec-grudzień 2021 roku przestaje obowiązywać. W dalszym ciągu zgodnie z Regulaminem Pracy w ZF ASP w Częstochowie obowiązuje dwumiesięczny okres rozliczeniowy.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR IRS


W dniu 23 kwietnia 2021 r. o godz. 9:30 odbyło się zorganizowane przez Dyrekcję HR IRS spotkanie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. Podczas spotkania Dyrekcja przedstawiła stronie społecznej obecną sytuację dotyczącą spadku produkcji w Zakładzie Poduszek Powietrznych, która wynika z nagłych niespodziewanych redukcji zamówień ze strony większości klientów.
Nieoczekiwane spadki zamówień związane są z przestojami podejmowanymi przez producentów samochodów wynikającymi z braku odpowiednich komponentów wykorzystywanych do produkcji aut, m.in. braku półprzewodników. Obecne zamówienia kształtują się na poziomie mniejszym od zakładanych planów o 30% w tygodniu 17, o 20% w tygodniu 18, o 11% w tygodniu 19 oraz o 9% w tygodniu 20. Z powodu tak nagłej i nieoczekiwanej redukcji zamówień Pracodawca nie będzie w stanie w tym okresie zapewnić pracy dla wszystkich obecnie pracowników zatrudnionych w zakładzie poduszek.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją SBS


W dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 22:15 odbyło się zorganizowane przez Dyrekcję SBS spotkanie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” i przedstawicielami Rady Pracowników. Podczas spotkania Dyrekcja przedstawiła i omówiła stronie społecznej obecną sytuację dotyczącą spadku produkcji w Zakładzie Pasów Bezpieczeństwa, która wynika z nagłych niespodziewanych redukcji zamówień ze strony większości klientów.
Nieoczekiwane spadki zamówień związane są z przestojami podejmowanymi przez producentów samochodów, wynikającymi z braku odpowiednich komponentów wykorzystywanych do produkcji aut. Na obecną chwilę na przypadający okres końca kwietnia i początku maja br. Pracodawca nie będzie w stanie zapewnić pracy dla wszystkich pracowników. W związku z tym Dyrekcja SBS podjęła na ten okres decyzję dotyczącą ograniczenia czasu pracy dla pracowników APT, w tym obcokrajowców (obecnie zatrudnionych jest około 450 pracowników APT, w tym 149 obcokrajowców), wykorzystywania przez pracowników etatowych urlopów zaległych za 2020 r. oraz umożliwienia pracownikom wydłużenia weekendów poprzez wykorzystywanie urlopu bieżącego.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności