Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Świadczenia z ZFŚS w 2022 r. została wyłączona

Świadczenia z ZFŚS w 2022 r.


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że w dniu 25 lutego 2022 r. odbędzie się posiedzenie komisji ZFŚS, podczas którego zostaną uzgodnione wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obowiązujące w 2022 r. dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie oraz emerytów i rencistów.
NSZZ “Solidarność” przedstawiła swój projekt przewidujący dla wszystkich grup pracowników oraz emerytów i rencistów w 2022 r. zwiększenie wysokości świadczenia przeznaczonego na wsparcie wymienione w pkt. 9.1; 9.2; 9.3 oraz 9.4 i 9.6 Regulaminu ZFŚS. Uzgodniona na 2022 r. nowa tabela wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będzie dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce: Strefa związkowca.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Dzień wolny za święto przypadające w sobotę została wyłączona

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę


Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy święto przypadające w sobotę obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Pracodawca zobowiązany jest do oddania pracownikowi tych ośmiu godzin w innym dniu, czyli udzielenia wolnego.
Dotyczy to pracowników pracujących od poniedziałku do piątku, kiedy sobota jest dla nich dniem wolnym od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Jeśli natomiast pracownik wykonuje pracę w sobotę (zgodnie z harmonogramem), po prostu tego dnia ma wolne. Określa to artykuł 130 § 2 Kodeksu pracy, w myśl którego “każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy liczbę godzin pracujących wylicza się na zasadzie proporcjonalności do zakresu pracy w umowie.
W roku 2022 taka sytuacja występuje tylko raz i dotyczy 1 stycznia 2022 r. Pracownicy otrzymują za ten dzień dodatkowy dzień wolny do odebrania. Odebranie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę musi nastąpić w okresie rozliczeniowym, czyli w przypadku zakładów IRS i SBS do końca lutego br. Pracodawca IRS ustalił dodatkowy dzień wolny na 25 lutego, a w SBS na dzień 28 lutego br.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nowe zasady liczenia “chorobowego” w 2022 roku została wyłączona

Nowe zasady liczenia “chorobowego” w 2022 roku


Od Nowego Roku zaczęły obowiązywać nowe zasady liczenia tzw. okresu zasiłkowego, czyli czasu, w którym każdy ubezpieczony w ZUS ma prawo do wypłaty zasiłku chorobowego w razie stwierdzenia przez lekarza, że jest niezdolny do pracy.
Zmiany wprowadzają znaczące ograniczenie możliwości długotrwałego przebywania na zasiłku chorobowym. Do tej pory każda choroba ubezpieczonego była liczona w oddzielnych limitach 182 dni wypłaty świadczenia z ZUS; po zmianach do takiego jednego limitu będą wliczały się wszystkie przerwy chorobowe ubezpieczonego. Pula dni zasiłkowych do wykorzystania odnowi się dopiero po upływie 60 dni.
Według obowiązujących obecnie przepisów zasiłek chorobowy osoba ubezpieczona może otrzymywać w ciągu roku nie dłużej niż przez 182 dni albo 270 – gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży. Zmiany w przepisach nie oznaczają, że osoba, która będzie przez długi okres na zwolnieniu, nagle zostanie bez zasiłku. Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego będzie mogła wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego lub o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, w zależności od rokowań co do stanu zdrowia.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności