Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Odbiór voucherów została wyłączona

Odbiór voucherów


Wszystkich zainteresowanych członków Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność”, którzy zadeklarowali i potwierdzili zakup voucherów firmowych Holiday Park & Resort z 80% zniżką informujemy, że aktualna oferta obowiązuje tylko do dnia 28 października br.
Od listopada 2021 r. dotychczasowe vouchery znacznie zdrożeją. W związku z powyższym prosimy o jak najszybsze dokonywanie odpowiednich wpłat (należnych do nabycia voucherów) na rachunek bankowy Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland. Jednocześnie przypominamy, że aktualna cena vouchera jest wyliczona na pobyt 6 dób za komplet osób: 3+1 w apartamencie i 6+3 w domku (dorośli + dzieci).

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR IRS


W dniu 11 października 2021 r. o godz. 12.00 odbyło się w formie zdalnej spotkanie Dyrekcji Zakładu IRS z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”.
Spotkanie dotyczyło omówienia bieżącej sytuacji biznesowej zakładu oraz przedstawienia informacji o naliczeniu wysokości premii produkcyjnej za miesiąc wrzesień br. Zdaniem Dyrekcji IRS w dalszym ciągu utrzymuje się ekstremalnie trudna sytuacja związana ze spadkami zamówień ze strony klientów, co powoduje znaczące nadwyżki pracowników w stosunku do planów produkcyjnych. Obecnie w zakładzie poduszek powietrznych sprzedaż jest o około 15-16% mniejsza od wcześniejszych planów produkcyjnych. W najbliższym czasie nie ma widoków na poprawę i w dalszym ciągu mogą następować spadki zamówień. Pracodawca zmuszony jest w tym trudnym okresie do podejmowania różnych działań mających na celu w szczególności utrzymanie miejsc pracy dla pracowników etatowych zatrudnionych w ZF ASP.
Omówiono także obecny system naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” przedstawiła swoje negatywne stanowisko dotyczące obecnego systemu naliczania premii. W najbliższym czasie strona związkowa zwróci się do Zarządu ZF o jak najszybsze ujednolicenie dodatków do wynagrodzeń (jednakowych dla wszystkich zakładów ZF w Polsce).
Zdaniem NSZZ “Solidarność” wprowadzanie różnych zmian w harmonogramie czasu pracy na dany miesiąc, planowanie dni wolnych czy krótkich przestojów w oczekiwaniu na polepszenie koniunktury w branży motoryzacyjnej i zwiększenie zamówień ze strony klientów, jest obecnie jedynym rozwiązaniem, które pozwoli przetrzymać kryzys na rynku motoryzacyjnym i pozwoli utrzymać miejsca pracy. Jednak obecna forma naliczana miesięcznej premii produkcyjnej nie uwzględnia podziału pracowników pracujących pełny miesiąc w porównaniu do innych pracowników, którzy w tym czasie korzystali z tzw. postojowego.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” ze zdziwieniem i niedowierzaniem przyjęła do wiadomości treść opublikowanego listu Dyrekcji IRS za miesiąc wrzesień br., który został podany do wiadomości po zakończeniu spotkania. W związku z powyższym w dniu 12 października br. Komisja Zakładowa zwróciła się z apelem do Dyrekcji IRS o nieuwzględnianie kosztów powstałych w wyniku przestoju, które nie są składnikiem do wyliczenia wysokości miesięcznej premii produkcyjnej oraz o niezwłoczne ponowne przeliczenie wrześniowej premii produkcyjnej zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami na 2021 r. Ponadto Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” zwróciła się z prośbą do Dyrekcji o udostępnianie stronie związkowej wszelkich informacji dotyczących zakładu i pracowników przed planowanym spotkaniem, a nie po jego zakończeniu.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie dotyczące procesu podwyżkowego została wyłączona

Spotkanie dotyczące procesu podwyżkowego


W dniu 29 września 2021 r. odbyło się drugie spotkanie Dyrekcji Zakładu Poduszek Powietrznych oraz Pasów Bezpieczeństwa z członkami zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. W spotkaniu uczestniczył również Prezes Zarządu ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o.
Dyrekcja IRS i SBS podtrzymała wcześniej przedstawioną propozycję podwyżki w wysokości kwoty bazowej na poziomie 150 zł (ok. 4%) od 1 lutego 2022 r. Strona związkowa przedstawiła swoje negatywne stanowisko – brak akceptacji do proponowanej przez Pracodawcę podwyżki w wysokości 150 zł brutto kwoty bazowej do stawki zasadniczej. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” proponowana wysokość podwyżki jest mniejsza od oczekiwanej przez pracowników oraz nie zrekompensuje spadku siły nabywczej pieniądza wynikającej z aktualnie mocno znaczącej inflacji, a także pomniejszonych obecnie wynagrodzeń, co wynika z braku dodatku nocnego za pracę w systemie trzyzmianowym i naliczania coraz mniejszej miesięcznej premii produkcyjnej.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności