Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


W dniu 18 marca 2020 r. na wniosek strony związkowej odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF ASP w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący Rady Pracowników.
Na spotkaniu omówiono następujące tematy: – środki podjęte przez Dyrekcję w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w związku z COVID-19; – rozwiązania proponowane przez Dyrekcję w celu złagodzenia skutków kryzysu dla działalności gospodarczej i miejsc pracy.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją SBS


W dniu 17 marca 2020 r. członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” spotkali się na roboczym spotkaniu z Dyrekcją SBS. Spotkanie dotyczyło omówienia wprowadzonej w zakładzie pasów instrukcji wejścia i wyjścia pracowników do i z zakładu w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 w kraju.
Strona związkowa zwróciła się z apelem do Dyrekcji SBS o niewprowadzanie zaplanowanych zmian organizacji czasu pracy polegającej na wcześniejszym 10-minutowym zakończeniu pracy na zmianie kosztem wprowadzenia tylko jednej 20-minutowej przerwy dla pracowników. Zwrócono się do Dyrekcji zakładu pasów z prośbą o przeanalizowanie propozycji NSZZ “Solidarność” polegającej na utrzymaniu dla pracowników dwóch przerw po 15 minut oraz rozpoczynaniu i kończeniu pracy na poszczególnych zmianach na takich samych zasadach, jakie obowiązywały do czasu wystąpienia zagrożenia koronawirusem.
Zdaniem strony związkowej takie rozwiązania będą bardziej korzystne dla pracowników niż te zaplanowane i nie spowodują gromadzenia się pracowników w większych grupach. Jednocześnie Dyrekcja przekazała informację, że na stołówce będzie więcej wolnej przestrzeni dla pracowników oraz zostanie przygotowana większa liczba miejsc do dezynfekcji rąk.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Oświadczenie IndustriAll Europe ws. COVID-19 została wyłączona

Oświadczenie IndustriAll Europe ws. COVID-19


Unia Europejska potrzebuje zbiorowej reakcji, a pracownicy muszą być chronieni. Europa stała się epicentrum pandemii, która dotknęła wszystkie państwa członkowskie UE. UE musi teraz zareagować szybko, zdecydowanie i w skoordynowany sposób, aby chronić swoich obywateli przed COVID-19 i uniknąć poważnej recesji gospodarczej.
Pakiet środków nadzwyczajnych przedstawiony przez Komisję Europejską w dniu 13 marca [2020 r.] jest krokiem we właściwym kierunku. Zgodnie ze środkami podjętymi przez niektóre rządy krajowe konieczne jest, aby UE przyjęła ochronny plan awaryjny. Plan ten musi zabezpieczyć niezbędne zaopatrzenie sanitarne dla systemu opieki zdrowotnej UE; zagwarantować państwom członkowskim możliwość pełnego korzystania z elastyczności pomocy państwa oraz ram paktu stabilności i wzrostu mających na celu ożywienie gospodarki; wspierać osoby, których dochody i miejsca pracy są zagrożone i wspierać dotknięte przedsiębiorstwa.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności