Wypłata nagrody rocznej


Informujemy, że w dniu 29 marca 2022 r. Pracodawca IRS i SBS poinformował, że Zarząd ZF wyraził zgodę na wypłatę nagrody rocznej za 2021 rok dla pracowników. Wysokość nagrody dla Zakładów pasów Bezpieczeństwa i Zakładu Poduszek Powietrznych to 7,64% wypłaconego za 2021 r. wynagrodzenia zasadniczego brutto.
Nagroda zostanie wypłacona 14 kwietnia 2022 roku dodatkowym przelewem. Jednocześnie Dyrekcja IRS i SBS serdecznie dziękuje wszystkim pracownikom za włożony wkład i zaangażowanie, co przełożyło się na wyniki uzyskane w minionym roku.

Umieszczony w Aktualności

« »